Commissievergaderingen

Woensdag 28 januari 2015

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

NAVO PA - DEFENCE AND SECURITY COMMITTEE

Werkbezoek
WASHINGTON, D.C./NORFOLK, VA (besloten)

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa, 1e deelsessie

Werkbezoek
Straatsburg (besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 08:00 - 09:30 uur

Ontbijtbijeenkomst TTIP

Ontbijtbijeenkomst Parlement en Wetenschap
Rooksalon (besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 10:00 - 10:15 uur

Verkiezing van een voorzitter

Constituerende vergadering
Suze Groenewegzaal

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Informele JBZ-Raad van 29 en 30 januari 2015 (schriftelijk overleg geworden op 26 januari 2015)

Algemeen overleg
Geannuleerd

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 10:00 - 10:45 uur

Situatie van vrouwen en mensenrechten in Oost-Congo

Gesprek
Aletta Jacobszaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Pensioenonderwerpen

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 10:15 - 11:30 uur

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

commissie voor de Werkwijze

Tijd vergadering 10:15 - 11:45 uur

Vergadering Commissie voor de Werkwijze

Procedurevergadering
Geannuleerd (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:15 - 11:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

Procedurevergadering
Klompezaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:30 - 14:30 uur

Rekentoets in vo en mbo

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 11:00 - 13:15 uur

Hoorzitting Gaswinning Groningen

Rondetafelgesprek
Troelstrazaal

Defensie

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Jaarplan 2015 van de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 12:00 - 14:00 uur

Informele JBZ-Raad van 29 en 30 januari 2015 (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid) (schriftelijk overleg geworden op 26 januari 2015)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Europese Zaken

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

IOB-onderzoek "Nederlandse coalitievorming en multi-bi benadering in het kader van de EU-besluitvorming" (wordt verplaatst naar nog nader te bepalen datum)

Technische briefing
(verplaatst)

algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Voortgang Wijkaanpak (verplaatst naar 10 februari 2015)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 14:00 - 18:30 uur

Rondetafelgesprek Gaswinning Groningen

Rondetafelgesprek
Troelstrazaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 14:00 - 16:30 uur

Administratieve lasten

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Evaluatie van de bilaterale samenwerkingsfora met Israël en de Palestijnse Gebieden verplaatst naar 4 feb

Inbreng feitelijke vragen
(verplaatst)

Europese Zaken

Tijd vergadering 14:30 - 15:30 uur

Gesprek met WRR over monetaire unie

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 15:00 - 18:00 uur

Wetenschapsvisie 2025

Rondetafelgesprek
Thorbeckezaal

Financiën

Tijd vergadering 15:30 - 15:40 uur

Verkiezing van een ondervoorzitter

Constituerende vergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Defensie

Tijd vergadering 15:30 - 16:30 uur

PAX met delegatie uit Srebrenica

Bijzondere procedure
Suze Groenewegzaal

Financiën

Tijd vergadering 15:40 - 16:30 uur

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 16:00 - 18:00 uur

Paardenhouderij

Algemeen overleg
Klompezaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 16:30 - 18:30 uur

Extra Raad Buitenlandse Zaken op 29-1 over situatie Oekraïne

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 17:00 - 18:00 uur

Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik, Jongerentaskforce Kindermishandeling

Gesprek
Dreeskamer (besloten)