Algemeen overleg

Pensioenonderwerpen

Algemeen overleg: "Pensioenonderwerpen"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 28 januari 2015, over Pensioenonderwerpen
Convocatie commissieactiviteit
Download 2e Herziene convo AO pensioenonderwerpen - 28 januari 2015 (agendapunten toegevoegd)

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

2
Afschrift brief aan de Provinciale Staten van Limburg naar aanleiding van een door hen ontvangen brief over de overdracht van pensioenen van mijnwerkers in de fondsen van AMF en BFM naar Aegon

Te behandelen:

3
Antwoorden op vragen van de commissie over het verslag van een schriftelijk overleg inzake het Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met uitvoering van het nettopensioen en de waarborg voor fiscale hygiëne van het nettopensioen

Te behandelen:

10
Reactie van De Nederlandsche Bank (DNB) op het verzoek om af te zien van toepassing van de zogenoemde bijdrage aan hersteleis op de vaststelling van de pensioenpremies voor het jaar 2015 (Motie van de leden Van Weyenberg en Lodders Kamerstuk 33 972, nr. 42) en rectificatie omwille van de zorgvuldigheid van een eerdere berekening van de generatie-effecten van de motie van het lid Van Haersma Buma (Kamerstuk 34 000, nr. 9)

Te behandelen:

13
Afschrift brief aan de Eerste Kamer over de reactie van De Nederlandsche Bank op het verzoek tot uitstel van de per 1 januari 2015 voorziene wijziging van de utimate forward rate voor Nederlandse pensioenfondsen

Te behandelen: