Rondetafelgesprek : Wetenschapsvisie 2025

De vergadering is geweest

28 januari 2015
15:00 - 18:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlage

Deelnemers

 • Voorzitter
  A.G. Wolbert (PvdA)
 • J.J. (Jasper) van Dijk (SP)
 • M. Mohandis (PvdA)
 • P.H. van Meenen (D66)
 • P.J. Duisenberg (VVD)
 • M.R.J. Rog (CDA)
 • C.J. Schouten (ChristenUnie)
 • M.L. (Mei Li) Vos (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Lijst van genodigden rondetafelgesprek Wetenschapsbeleid

  Blok 1: Wetenschappelijke instellingen & geldstromen   (15.00-16.00 uur) 
   
  • dr. Karl Dittrich, VSNU
  • prof. dr. Hans Chang, KNAW
  • prof. dr. Jos Engelen, voorzitter Algemeen bestuur NWO
  • drs. Koos van der Steenhoven, lid ABD-consultants,
   auteur advies nieuwe structuur NWO
  • prof dr. Uri Rosenthal, voorzitter AWTI
  • dr. Barend van der Meulen, hoofd afdeling Science System Assessment. Rathenau Instituut
  • dr. René Boomkens (VU Amsterdam), Platform Hervorming Nederlandse Universiteiten, hoogleraar Algemene Cultuurwetenschappen UvA
    
  Blok 2: Wetenschappers   (16.00-17.00 uur) 
   
  • prof. dr. Peter Hagoort, Spinozapremie
  • prof. dr. Jeroen Geurts, Jonge Academie
  • Victor de Graaff, Promovendi Netwerk Nederland
  • prof. dr. Frank Miedema, Science in Transition
  • drs. Lilian Menu, directeur PDCI (Postdoc Career Development Initiative)
  • Paul Rullmann, voorzitter SURF (o.a. e-infrasctructuren)
  • dr. Marijtje Jongsma, voorzitter Vakbond voor de wetenschap (VAWO)
    
  Blok 3: Wetenschap & maatschappij   (17.00-18.00 uur) 
   
  • prof. dr. Beatrice de Graaf, hoogleraar Geschiedenis Internationale Betrekkingen, Universiteit Utrecht, voorzitter Wetenschapsbeleid van De Jonge Akademie
  • prof. dr. Alexander Rinnooy Kan
  • drs. Thomas Grosveld (secretaris Innovatie en Industriebeleid VNO-NCW en MKB-Nederland)
  • ir. Jan Mengelers, voorzitter CvB TU Eindhoven,
   voormalig bestuursvoorzitter TNO (ovb)
  • prof. dr. Niek Lopes Cardozo, voorzitter Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM), bijdrage in nauwe afstemming met STW
  • prof. dr. Rob Hamer, vice-president R&D Discover Foods en directeur Unilever Vlaardingen
   
   
 2. 2

  Aanbieding van de "Wetenschapsvisie 2025: keuzes voor de toekomst" alsmede het rapport "Drijfveren van onderzoekers" en een advies over de governancestructuur van NWO

  Te behandelen:

  Loading data