Rondetafelgesprek

Wetenschapsvisie 2025

Rondetafelgesprek: "Wetenschapsvisie 2025"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie rondetafelgesprek Wetenschapsbeleid op 28 januari 2015

Deelnemers


Agendapunten

1
Lijst van genodigden rondetafelgesprek Wetenschapsbeleid

Details

Blok 1: Wetenschappelijke instellingen & geldstromen   (15.00-16.00 uur) 
 
 • dr. Karl Dittrich, VSNU
 • prof. dr. Hans Chang, KNAW
 • prof. dr. Jos Engelen, voorzitter Algemeen bestuur NWO
 • drs. Koos van der Steenhoven, lid ABD-consultants,
  auteur advies nieuwe structuur NWO
 • prof dr. Uri Rosenthal, voorzitter AWTI
 • dr. Barend van der Meulen, hoofd afdeling Science System Assessment. Rathenau Instituut
 • dr. René Boomkens (VU Amsterdam), Platform Hervorming Nederlandse Universiteiten, hoogleraar Algemene Cultuurwetenschappen UvA
   
Blok 2: Wetenschappers   (16.00-17.00 uur) 
 
 • prof. dr. Peter Hagoort, Spinozapremie
 • prof. dr. Jeroen Geurts, Jonge Academie
 • Victor de Graaff, Promovendi Netwerk Nederland
 • prof. dr. Frank Miedema, Science in Transition
 • drs. Lilian Menu, directeur PDCI (Postdoc Career Development Initiative)
 • Paul Rullmann, voorzitter SURF (o.a. e-infrasctructuren)
 • dr. Marijtje Jongsma, voorzitter Vakbond voor de wetenschap (VAWO)
   
Blok 3: Wetenschap & maatschappij   (17.00-18.00 uur) 
 
 • prof. dr. Beatrice de Graaf, hoogleraar Geschiedenis Internationale Betrekkingen, Universiteit Utrecht, voorzitter Wetenschapsbeleid van De Jonge Akademie
 • prof. dr. Alexander Rinnooy Kan
 • drs. Thomas Grosveld (secretaris Innovatie en Industriebeleid VNO-NCW en MKB-Nederland)
 • ir. Jan Mengelers, voorzitter CvB TU Eindhoven,
  voormalig bestuursvoorzitter TNO (ovb)
 • prof. dr. Niek Lopes Cardozo, voorzitter Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM), bijdrage in nauwe afstemming met STW
 • prof. dr. Rob Hamer, vice-president R&D Discover Foods en directeur Unilever Vlaardingen
 
 
2