Procedurevergadering : Procedurevergadering Financiën

De vergadering is geweest

28 januari 2015
15:40 - 16:30 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Financiën

Bijlagen

Deelnemers

 • M.G.J. Harbers (VVD)
 • H. Neppérus (VVD)
 • V.A. Groot (PvdA)
 • S.W. Dikkers (PvdA)
 • A.Z. Merkies (SP)
 • P.E. (Pieter) Heerma (CDA)
 • A.P.C. (Tony) van Dijck (PVV)
 • W. Koolmees (D66)
 • C.J. Schouten (ChristenUnie)
 • R.A. van Vliet (Van Vliet)

Agendapunten

 1. 1

  De besluitenlijst van de procedurevergadering van 14 januari 2015 wordt vastgesteld.

 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van de Nederlandse Antillen, en Bermuda (zoals gemachtigd door de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland) inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen, met Protocol; Hamilton, 28 september 2009

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Wet toezicht kredietunies

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Beleidsdoorlichtingen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Opheffen vertrouwelijkheid resoluties ESM-instrument directe herkapitalisatie van banken

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Aanbieding afschrift van de brief van De Nederlandsche Bank inzake stand van zaken afwikkelingsplanning

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Centrale Wft-examinering

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Reactie op de brief van mevrouw M.O. te B. inzake een verzoek om aanpassing van wetgeving voor gedupeerden door echtscheiding en de woningmarktcrisis

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Aanbieding afschrift van de reactie op de brief van Adfiz d.d. 2 december 2014 inzake de aanpassing van pensioencontracten aan het Witteveenkader 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Stand van zaken toekomstperspectief pensioen in eigen beheer

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op de brief van Bolsenbroek en Partners d.d. 29 november 2014 over de maatregel omtrent het gebruik van taxatierapporten

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op verzoek van het lid Bashir over recente cijfers inzake brandstofaccijns

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Gebruik innovatiebox 2010-2012

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Nadere reactie op verzoek van het lid Bashir over recente cijfers inzake brandstofaccijns

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Voorlopige aanslag 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Technische appreciatie Belgisch verlaagd btw-tarief op digitale kranten

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Stand van zaken gesprek met ECON commissie van het Europees Parlement over tax rulings

 19. 19

  Geannoteerde agenda ten behoeve van de Eurogroep en Ecofinraad van 26 en 27 januari 2015 te Brussel

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Initiatiefnota van het lid Omtzigt over de accijnsopbrengsten

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Rondetafelgesprek herziening belastingstelsel

  Besluit: Besloten wordt de Dienst Verslag en Redactie (DVR) te verzoeken om een stenografisch verslag van het rondetafelgesprek te maken.
  Noot:
  Op woensdag 25 maart 2015 is het rondetafelgesprek "Keuzes voor een beter belastingstelsel "gepland (klik hier). Van een rondetafelgesprek wordt in de regel geen stenografisch verslag gemaakt, tenzij de commissie anders besluit.
 22. 22

  Voorstel van de heer Omtzigt (CDA) om een hoorzitting te houden met de president van De Nederlandsche Bank naar aanleiding van het besluit van de ECB van 22 januari 2015 om staatsobligaties op te kopen

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Voorstel van de heer Nijboer (PvdA) voor het organiseren van een rondetafelgesprek over private equity in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Voorstel van de heer Merkies (SP) voor het houden van een algemeen overleg over het monetair beleid

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Werkbezoek Autoriteit Financiële Markten (AFM)

  Besluit: Er vindt een besloten werkbezoek aan de AFM plaats op maandagmiddag 15 juni 2015 (14.00-17.00 uur). Via e-mail zullen de leden worden verzocht zich voor het werkbezoek aan te melden.
  Noot:
  Op maandagochtend 15 juni 2015 is een besloten werkbezoek aan DNB gepland (10.30-13.30 uur).