Commissievergaderingen

Donderdag 25 maart 2010

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 09:30 - 11:00 uur

Shell Nederland situatie Nigeria (GEANNULEERD)

Gesprek
Geannuleerd Shell Nederland Den Haag (besloten)

commissie voor de Rijksuitgaven

Tijd vergadering 09:30 - 10:30 uur

Algemene Rekenkamer - Integriteitszorg Rijk

Technische briefing
Suze Groenewegzaal (besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 09:45 - 10:15 uur

Procedurevergadering commissie OCW

Procedurevergadering
Thorbeckezaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

Tijd vergadering 10:00 - 12:30 uur

Toekomstscenario's na Q-koorts

Rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

AOW-partnertoeslag 2015

Algemeen overleg
Statenlokaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Q-koorts (verplaatst naar 30 maart 2010)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Procedurevergadering commissie OCW (verplaatst naar 9.45 uur)

Procedurevergadering
Geannuleerd

commissie voor de Rijksuitgaven

Tijd vergadering 10:15 - 11:00 uur

Procedurevergadering Rijksuitgaven

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 10:30 - 11:30 uur

Procedurevergadering commissie BZK

Procedurevergadering
van Someren-Downerzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 11:00 - 13:30 uur

Ambulancezorg (verplaatst naar 11 maart)

Algemeen overleg
Geannuleerd

commissie voor de Rijksuitgaven

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Algemene Rekenkamer - Zorgleerlingen in primair en voortgezet onderwijs

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

Tijd vergadering 13:00 - 16:30 uur

mestbeleid

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

commissie voor de Rijksuitgaven

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

Algemene Rekenkamer - Immigratie- en Naturalisatiedienst

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:00 - 15:00 uur

Evaluatie FOL-verdrag

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:00 - 15:00 uur

Buitenlands beleid in Caribisch gebied

Algemeen overleg
Geannuleerd

Verkeer en Waterstaat

Tijd vergadering 13:00 - 15:00 uur

Taxi

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 13:00 - 15:00 uur

SUWI-onderwerpen

Algemeen overleg
Statenlokaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 13:00 - 16:00 uur

Toezicht en de handhaving van kwaliteit kinderopvang (verplaatst naar 15-4-2010)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Justitie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Anonimiteit in het Strafproces: bescherming van slachtoffers en getuigen die vrezen voor represailles - 28684-266

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Justitie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voorstel van wet van het lid Çörüz tot wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de verruiming van de aansprakelijkheid van ouders voor gedragingen van minderjarigen vanaf de leeftijd van veertien jaar...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie

Tijd vergadering 14:00 - 16:00 uur

Bouwregelgeving en brandveiligheid.

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Justitie

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

7e rapportage Nationaal Rapporteur Mensenhandel en taakuitbreiding (geannuleerd)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Justitie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van artikel 3.71 van het Vreemdelingenbesluit 2000 en artikel 23, tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg - 32052-32

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 15:30 - 17:30 uur

Reactie op het witboek ‘Schoon genoeg; Op naar een betere toekomst voor de schoonmaaksector’

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

Tijd vergadering 17:00 - 19:00 uur

Ammoniak en Programmatische aanpak stikstof

Algemeen overleg
Geannuleerd