Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie BZK

De vergadering is geweest

25 maart 2010
10:30 - 11:30 uur
Locatie: van Someren-Downerzaal
Commissie: Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  J.A.W.J. Leerdam (PvdA)
 • W.I.I. van Beek (VVD)
 • P.M.M. Heijnen (PvdA)
 • J. Schinkelshoek (CDA)
 • A.A.G.M. van Raak (SP)
 • W. van Gent (GroenLinks)
 • H. Brinkman (PVV)

Agendapunten

 1. 1

  Besluitenlijst van de procedurevergadering van 11 maart 2010

 2. 2

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Samenvoeging van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen, en van de gemeenten Abcoude en De Ronde Venen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Samenvoeging van de gemeenten Bolsward, Nijefurd, Sneek, Wûnseradiel en Wymbritseradiel

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Samenvoeging van de gemeenten Bodegraven en Reeuwijk

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Samenvoeging van de gemeenten Lith en Oss

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Samenvoeging van de gemeenten Margraten en Eijsden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Samenvoeging van de gemeenten Wervershoof, Andijk en Medemblik

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Regels met betrekking tot de naleving van Europese regelgeving door publieke entiteiten (Wet Naleving Europese regelgeving publieke entiteiten)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Regeling van de tijdelijke vervanging van wethouders en gedeputeerden wegens zwangerschap en bevalling of ziekte

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Reactie van de minister-president inzake het vastgoedproject van de kroonprins in Argentinië

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Stand van zaken ICT-problemen Noord-Oost-Nederland

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Reactie op de motie Çörüz over het terugdringen van ongegronde klachten bij de politie

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Kabinetsreactie op het COT-rapport n.a.v. de rellen bij Hoek van Holland

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Aanbieding van de gegevens voortvloeiend uit het Wob-verzoek van het Algemeen Dagblad m.b.t. buitenlandse dienstreizen van (plv) korpschefs

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Aanbieding Nota 'Disengagement en deradicalisering van jihadisten in Nederland'

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Nederland Regelland, aanbieding publicaties

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Instellen tijdelijke baten-lastendienst 4FM

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Verfijning verdeelmodel Wet maatschappelijke ondersteuning

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Modernisering Informatiehuishouding Digitaal Documentbeheer

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Vingerafdrukken in Nederlandse reisdocumenten

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Evaluatie gemeenteraadsverkiezingen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 23. 23

  Stand van zaken ZBO's in heroverweging of met eindigende taak

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Het Huis voor democratie en rechtsstaat in Den Haag

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 25. 25

  Advies van de Kiesraad i.v.m. rechtstreekse betaling van vergoedingen aan politieke ambtsdragers

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Aanbieding van het verslag van de Nationale ombudsman over 2009

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Verzoek van GED om een gesprek tussen de Chinese delegatie voor publieke participatie bij wetgeving met vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het Nederlandse beleid om burgers te betrekken bij de wetgeving op 31 maart 2010

 28. 28

  Voorstel uit te nodigen personen rtg bedreigingen burgemeesters en andere bestuurders

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Planningsnotitie van de bewindslieden van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Activiteiten vaste commissie voor BZK

  1. Eventuele op- of aanmerkingen over het overzicht van de geplande en ongeplande activiteiten van de vc. BZK (zie Parlis voor een actueel overzicht).
  2. Behandeling Raming 2011;
   Besluit: behandeling door de huidige Kamer laten starten en door de nieuwe Kamer laten afhandelen. Het schema ziet er dan als volgt uit: na 7 april Raming naar Kamer; 21 april inbreng; 20 mei nota nav verslag en maandag 28 juni WGO
  3. Behandeling Jaarverslag BZK 2009; de behandeling van de jaarverslagen wordt gekoppeld aan de begrotingsbehandeling. Op 19 mei worden de verslagen aangeboden. Op 20 mei is het plenaire verantwoordingsdebat; De commissie stelt een briefing van de Algemene Rekenkamer op 19 mei 2010 over de jaarverslagen BZK en de overige jaarverslagen t.b.v. het verantwoordingsdebat op prijs.