Commissievergaderingen

Donderdag 24 mei 2018

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 09:00 - 12:00 uur

Staat van de Volkshuisvesting (het AO wordt samengevoegd met het AO Woningcorporaties en zal op een andere datum worden ingepland).

Algemeen overleg
(verplaatst)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 09:00 - 10:00 uur

Voorbereidingsgroep Rapporteurschap Jaarverslag en Slotwet 2017

Vergadering
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 09:30 - 10:00 uur

Voorbereidingswerkgroep Schulden

Vergadering
Aletta Jacobszaal (besloten)

Defensie

Tijd vergadering 09:45 - 12:15 uur

Uitreiking Herinneringsmedaille Internationale Missies (HIM)

Werkbezoek
Gorinchem

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Rondetafelgesprek 'Aanpak en reductie van bijtincidenten door honden'

Rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Bestuursrecht (is verplaatst naar 5 juli 2018)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Financiën

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Toelichting factsheet constitutionele aspecten van de EMU-voorstellen

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 14:00 uur

Verzameloverleg: Gehandicaptenbeleid / Fokuswonen / Doelgroepenvervoer/valys

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Klompezaal

Defensie

Tijd vergadering 10:30 - 11:30 uur

Verantwoordingsonderzoek AR bij jaarverslag Ministerie van Defensie 2017

Technische briefing
Aletta Jacobszaal (besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 10:45 - 11:45 uur

Rapport Algemene Rekenkamer Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij het Jaarverslag Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (deel EZK)

Technische briefing
Suze Groenewegzaal (besloten)

Financiën

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Defensie

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Behoeftestelling van het project ‘Vervanging CBRN Detectie, Identificatie en Monitoring’

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Behoeftestelling van het project ‘Midlife Update Hydrografische Opnemingsvaartuigen’

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Behoeftestelling van het project ‘Verwerving Softkill Torpedo Defensiesysteem’

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Rapport resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) (vragen aan Algemene Rekenkamer) (34950-VI-2)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Feitelijke vragen aan de Regering en/of aan de Algemene Rekenkamer (AR) over het rapport resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij het Deltafonds (J)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Slotwet Deltafonds 2017

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Slotwet Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2017

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Behoeftestelling van het project ‘Vervanging mijnenbestrijdingscapaciteit’

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Jaarverslag Infrastructuurfonds 2017

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Reactie op het rapport "Merchants of misery. How the Dutch state supports animal suffering abroad"

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Behoeftestelling van het project ‘Midlife Update Zr.Ms. Johan de Witt’

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Rapport resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) (vragen aan regering) (34950-VI-2)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Behoeftestelling van het project ‘Vervanging 127 mm kanon Luchtverdedigings- en Commandofregatten’

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Behoeftestelling van het project ‘Vervanging M-fregatten’

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Behoeftestelling van het project ‘Midlife Update Fennek’

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Behoeftestelling van het project ‘Vervanging maritiem Surface-to-Surface Missile’

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Feitelijke vragen aan de Regering en/of aan de Algemene Rekenkamer (AR) over het rapport resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij het Infrastructuurfonds (A)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Jaarverslag Ministerie van Veiligheid en Justitie 2017 (34950-VI-1)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Behoeftestelling van het project ‘Vervanging gevechtsuitrusting’

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Jaarverslag Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2017

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Behoeftestelling van het project ‘ESSM Block 2: Verwerving en integratie’

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Slotwet Infrastructuurfonds 2017

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Jaarverslag Deltafonds 2017

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Feitelijke vragen aan de Regering en/of aan de Algemene Rekenkamer (AR) over het rapport resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Behoeftestelling van het project ‘Apache Remanufacture’

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Behoeftestelling van het project ‘Vervanging Close-In Weapon System’

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Project ‘Levensduurverlenging geïnstrumenteerde oefen- en trainingscapaciteit voor grondgebonden eenheden’

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Behoeftestelling project ‘Verwerving Combat Support Ship (CSS)’

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2017 (34950-VI)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering 12:45 - 14:00 uur

Voorbereidingsgroep rapporteurs verslaggevingsstelsel

Vergadering
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering 13:00 - 15:45 uur

Defensienota 2018

Rondetafelgesprek
Suze Groenewegzaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Burgerlijk Wetboek BES houdende de omzetting van aandelen aan toonder in aandelen op naam ten behoeve van de vaststelling van de identiteit van houders van deze aandelen (Wet omzetting...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(verplaatst)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:00 - 15:30 uur

Internetbedrijven en privacybescherming

Rondetafelgesprek
Thorbeckezaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag 2017 van de Homogene Groep Internationale Samenwerking

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag Staten-Generaal 2017 (TK 34950-IIA-1)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij het Gemeentefonds (B) (TK 34950-B-2)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Slotwet Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2017, deel LNV

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag van de Koning 2017 (TK 34950-I-1)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij de Staten-Generaal (IIA) (TK 34950-IIA-2)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Aanbieding rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 Ministerie van Defensie (X) (aan de Regering)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Slotwet ministerie van Financiën en de Nationale Schuld (IX)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) (TK 34950-VII-2)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2017 - 34950-XV-1

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag Provinciefonds 2017 (TK 34950-C-1)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Feitelijke vragen aan de Regering over het rapport van de Algemene Rekenkamer (AR) Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij het ministerie van Economische Zaken en Diergezondheidsfonds (XIII) (34950-XIII-2) (deel EZK)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Slotwet Wonen en Rijksdienst 2017 (TK 34950-XVIII)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2017 (IX)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

ARK-rapport bij het Jaarverslag ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - 34950-XV-2-ARK - vragen aan Algemene Rekenkamer (ARK)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Slotwet Gemeentefonds 2017 (TK 34950-B)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij Wonen en Rijksdienst (XVIII) (TK 34950-XVIII-2)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag Ministerie van Buitenlandse Zaken 2017

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Slotwet Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2017 (TK 34950-III)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2017 (TK 34950-VII-1)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag Gemeentefonds 2017 (TK 34950-B-1)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

ARK-rapport bij het Jaarverslag ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - 34950-XV-2-REG - vragen aan Regering (REG)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2017 - 34950-XVI-1

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Slotwet overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs 2017 (TK 34950-IIB)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Feitelijke vragen aan de Algemene Rekenkamer (AR) over het rapport van de Algemene Rekenkamer (AR) Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij het ministerie van Economische Zaken en Diergezondheidsfonds (XIII) (34950-XIII-2) (deel EZK)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Slotwet van de Koning 2017 (TK 34950-I)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Slotwet Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2017 (34950-IV)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2017

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 14:00 uur

AR-rapport resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij het Jaarverslag Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds, deel LNV - vragen aan de regering

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 14:00 uur

AR-rapport resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij het Jaarverslag Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds, deel LNV - vragen aan Algemene Rekenkamer (AR)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2017 - 34950-XVI

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2017, vragen aan regering (R: aan regering)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Slotwet Staten-Generaal 2017 (TK 34950-IIA)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2017 vragen aan de Rekenkamer (ARK: aan Algemene Rekenkamer)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Slotwet Ministerie van Defensie 2017

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2017 (TK 34950-III-1)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij de overige Hoge Colleges van Staat en de Kabinetten van de Gouverneurs (IIB) (TK 34950-IIB-2)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2017

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

ARK-rapport bij het Jaarverslag Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2017 - 34950-XVI-2 -ARK - vragen aan Algemene Rekenkamer (ARK)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2017 (TK 34950-VII)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2017 (34950-IV-2)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

ARK-rapport bij het Jaarverslag Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2017 - 34950-XVI-2 - vragen aan Regering (REG)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Slotwet Provinciefonds 2017 (TK 34950-C)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs 2017 (TK 34950-IIB-1)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wet aanpassing indexering eigen bijdrage huurtoeslag en het vervallen van de maximale inkomensgrenzen (TK 34940)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij het Ministerie van Algemene Zaken (III) (TK 34950-III-2)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Slotwet Ministerie van Economische Zaken en Diergezondheidsfonds 2017 (34950-XIII) (deel EZK)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag Wonen en Rijksdienst 2017 (TK 34950-XVIII-1)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Slotwet Ministerie van Buitenlandse Zaken 2017

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) (aan de regering)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport bij de Nationale verklaring 2018 (vragen gesteld aan de Algemene Rekenkamer)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2017

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag Ministerie van Defensie 2017

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Aanbesteden

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2017, deel LNV

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Staat van de rijksverantwoording 2017 (vragen gesteld aan de Algemene Rekenkamer)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij de Koning (I) (TK 34950-I-2)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2017 (34950-XIII-1) (deel EZK)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Slotwet ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2017 - 34950-XV

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Financieel Jaarverslag van het Rijk 2017

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Verantwoordingsonderzoek 2017 bij het ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2017 (IX) (vragen gesteld aan de Algemene Rekenkamer)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Verantwoordingsonderzoek 2017 bij het ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2017 (IX) (vragen gesteld aan de regering)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij het Provinciefonds (C) (TK 34950-C-2)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2017 (34950-IV-1)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2017

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Staat van de rijksverantwoording 2017 (vragen gesteld aan de regering)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Aanbieding rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 Ministerie van Defensie (X) (AR)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 14:30 - 17:30 uur

Leefomgeving (verplaatst naar 7 juni)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 16:00 uur

E-mailprocedure: verzoek om nog voor het zomerreces een AO Brede schuldenaanpak en technische briefing in te plannen

E-mailprocedure
(besloten)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering tot 16:00 uur

E-mailprocedure inzake Verzoek van het College voor de Rechten van de Mens om een gesprek

E-mailprocedure
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 16:00 - 17:00 uur

Technische briefing over het rapport van de ARK: Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI)

Technische briefing
Klompezaal (besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 16:00 - 18:00 uur

Gesprek met Aedes inzake nadere toelichting op de financiën woningcorporaties

Gesprek
Aletta Jacobszaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 inzake de aansluiting op het distributienet voor gas (TK 32757-146)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

bouwbegeleidingscommissie

Tijd vergadering 16:30 - 18:00 uur

Beslispunten Voorlopig Ontwerp Renovatie Binnenhof (bij 40% gereed) WORDT TOT NADER ORDER UITGESTELD

Vergadering
(verplaatst)