Commissievergaderingen

Woensdag 24 mei 2017

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2016 (34475-VIII-2 ) vragen aan regering (R: aan regering)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2016 (34475-VIII-2 ) vragen aan de Rekenkamer (ARK: aan Algemene Rekenkamer)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Jaarverslag ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2016

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2016

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:15 - 11:30 uur

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 10:30 - 11:30 uur

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

Procedurevergadering
Klompezaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Gezamenlijk advies van SER en Raad voor Cultuur over versterking van de arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector (UITGESTELD)

Technische briefing
Geannuleerd

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 12:00 - 15:00 uur

Gehandicaptenbeleid (verplaatst naar 31 mei)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Stand van zaken over de uitvoering van het Plattelandsontwikkelingsprogramma

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Slotwet Infrastructuurfonds 2016

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Slotwet Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2016

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Feitelijke vragen aan de Regering en/of aan de Algemene Rekenkamer (AR) over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2016 bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Feitelijke vragen aan de Regering en/of aan de Algemene Rekenkamer (AR) over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2016 bij het Deltafonds (J)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Slotwet Deltafonds 2016

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Jaarverslag Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2016

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Jaarverslag Infrastructuurfonds 2016

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Feitelijke vragen aan de Regering en/of aan de Algemene Rekenkamer (AR) over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2016 bij het Infrastructuurfonds (A)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Jaarverslag Deltafonds 2016

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 13:00 - 16:00 uur

Wegverkeer en verkeersveiligheid (verplaatst naar 14 juni)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 14:00 - 18:00 uur

Interlandelijke adoptie

Rondetafelgesprek
Thorbeckezaal

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Feitelijke vragen aan de Algemene Rekenkamer (AR) over het rapport AR Resultaten verantwoordingsonderzoek 2016 bij het Ministerie van Economische Zaken en Diergezondheidsfonds (XIII)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Feitelijke vragen aan de Regering over het rapport van de Algemene Rekenkamer (AR) Resultaten verantwoordingsonderzoek 2016 bij het Ministerie van Economische Zaken en Diergezondheidsfonds (XIII)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2016

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Slotwet Ministerie van Economische Zaken 2016

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag Gemeentefonds 2016 (34725-B-1)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2016 bij de overige Hoge Colleges van Staat en de Kabinetten van de Gouverneurs (IIB) (vragen aan de Algemene Rekenkamer) (34725-IIB-2)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2016 - 34725-XVI-1

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Slotwet Ministerie van Defensie 2016

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Financieel Jaarverslag van het Rijk 2016

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag Wonen en Rijksdienst 2016 (34725-XVIII-1)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Verantwoordingsonderzoek AR bij jaarverslag Ministerie van Defensie 2016 (Algemene Rekenkamer)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Slotwet Provinciefonds 2016 (34725-C)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Slotwet Ministerie van Buitenlandse Zaken 2016

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

ARK-rapport Verantwoordingsonderzoek 2016 - Ministerie van Financiën (IX) (vragen aan de regering)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

ARK-rapport bij de Nationale Verklaring 2017 (vragen aan de Rekenkamer)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2016 (34725-VII)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2016 (IX)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2016 bij het Provinciefonds (C) (vragen aan de Algemene Rekenkamer) (34725-C-2)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2016 bij het Gemeentefonds (B) (vragen aan de Algemene Rekenkamer) (34725-B-2)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2016 (34725-VII-1)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

ARK-rapport bij het Jaarverslag Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2016 - 34725-XVI-2-REG - vragen aan Regering (REG)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Slotwet Wonen en Rijksdienst 2016 (34725-XVIII)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Verantwoordingsonderzoek AR bij jaarverslag (aan de regering)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Meerjarig Financieel Kader

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

ARK-rapport Staat van de rijksverantwoording 2016 (vragen aan de Rekenkamer)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Slotwet Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2016 (34725-III)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Beantwoording vragen over initiatiefwet beperking omvang wettelijke gemeenschap van goederen

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

ARK-rapport Staat van de rijksverantwoording 2016 (vragen aan de regering)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag Ministerie van Defensie 2016

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2016 bij de Koning (I) (vragen aan de Algemene Rekenkamer) (34725-I-2)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Slotwet ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2016 - 34725-XV

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Verantwoordingsonderzoek AR bij jaarverslag Ministerie van Defensie 2016 (Regering)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag Ministerie van Buitenlandse Zaken 2016

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag van de Koning 2016 (34725-I-1)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2016

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

ARK-rapport Verantwoordingsonderzoek 2016 - Ministerie van Financiën (IX) (vragen aan de Rekenkamer)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Slotwet overige Hoge Colleges van Staat en de Kabinetten van de Gouverneurs 2016 (34725-IIB)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2016 bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) (34725-VI-2) (vragen aan regering)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2016 - 34725-XV-1

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Slotwet Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2016 (34725-IV)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2016 (34725-III-1)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2016 bij de Staten-Generaal (IIA) (34725-IIA-2)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2016 bij het Ministerie van Algemene Zaken (III) (vragen aan de Algemene Rekenkamer) (34725-III-2)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Slotwet Gemeentefonds 2016 (34725-B)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2016 bij Wonen en Rijksdienst (XVIII)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Slotwet Staten-Generaal 2016 (34725-IIA)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport resultaten verantwoordingsonderzoek 2016 bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) (34725-VI-2) (vragen aan Algemene Rekenkamer)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Slotwet Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2016 (IX)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2016

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag Staten-Generaal 2016 (34725-IIA-1)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

ARK-rapport bij het Jaarverslag Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2016 - 34725-XVI-2-ARK - vragen aan Algemene Rekenkamer (ARK)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

ARK-rapport bij het Jaarverslag ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - 34725-XV-2-REG - vragen aan Regering

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag Provinciefonds 2016 (34725-C-1)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport Resultaten Verantwoordingsonderzoek Algemene Rekenkamer bij Jaarverslag Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2016 (aan de regering)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2016 bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) (vragen aan de Algemene Rekenkamer) (34725-VII-2)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Nationale Verklaring 2017 (over besteding in 2016 van Europese subsidies in Nederland)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs 2016 (34725-IIB-1)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag van de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS) 2016

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

ARK-rapport bij het Jaarverslag ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - 34725-XV-2-ARK - vragen aan Algemene Rekenkamer (ARK)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag Ministerie van Veiligheid en Justitie 2016 (34725-VI-1)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2016 - 34725-XVI

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

ARK-rapport bij de Nationale Verklaring 2017 (vragen aan de regering)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2016 (34725-VI)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Slotwet van de Koning 2016 (34725-I)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 15:00 - 16:00 uur

Rathenau Instituut 'Van aap naar beter: een verkenning en dialoog over proeven met apen'

Technische briefing
Aletta Jacobszaal

Financiën

Tijd vergadering 15:30 - 16:30 uur

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 15:30 - 17:30 uur

Transportraad d.d. 8 - 9 juni 2017

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 16:00 - 18:00 uur

NAVO

Algemeen overleg
(verplaatst)