Agendapunten

 1. RSJ-rapport ‘Bezinning op Interlandelijke Adoptie’

  Te behandelen:

 2. Volgens onderstaand schema:


            Blok 1: 14.00 tot 15.00 uur
  • mw. J. Calkoen-Nauta
  • dhr. F. Candel
  • mw. Y. van der Kruit 
    
   Blok 2: Praktijk van 15.00 tot 16.00 uur
  • dhr. H. Westra
  • mw. I. Teurlings, Stichting Interlandelijk Geadopteerden (SiG)
  • dhr. C. van Dijen, Adoptie Ouders Overleg
  • dhr. H.J. Visscher, ouder van adoptiekinderen
  • mw. M. Kollenstaart-Muis, geadopteerd en adoptiemoeder
  • mw. S. Buursink, Adoptiestichting ‘A New Way’ 
    
   Blok 3:  Wetenschap van 16.00 tot 17.00 uur
  • dhr. I. Sumner, wetenschappelijk expert interlandelijke adoptie en recht
  • dhr. R.A.C. Hoksbergen, hoogleraar adoptie Universiteit Utrecht
  • mw. F. Juffer, bijzonder hoogleraar Adoptiestudies Universiteit Leiden 
    
   Blok 4:  Organisaties 17.00 tot 18.00 uur
  • mw. A.S. Roeters, Raad voor de Kinderbescherming
  • mw. A.W.M. Kouwenhoven, Centrale Autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden
  • dhr. P. Benders, Stichting Adoptievoorzieningen (SAV)
  • mw. A. Vinke, Kenniscentrum voor Adoptie en Pleegzorg ADOC
  • mw. R. Post, Europees ambtenaar en klokkenluider 
  • mw. J. van Haaren, Unicef 
 3. Postion paper RSJ t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Interlandelijke adoptie d.d. 24 mei 2017

  Te behandelen:

 4. Position paper H. Westra t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Interlandelijke adoptie d.d. 24 mei 2017

  Te behandelen:

 5. Position paper SIG t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Interlandelijke adoptie d.d. 24 mei 2017

  Te behandelen:

 6. Position paper AOO t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Interlandelijke adoptie d.d. 24 mei 2017

  Te behandelen:

 7. Position paper H. Visscher t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Interlandelijke adoptie d.d. 24 mei 2017

  Te behandelen:

 8. Position paper M. Kollenstaart-Muis t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Interlandelijke adoptie d.d. 24 mei 2017

  Te behandelen:

 9. Position paper Adoptiestichting ANW, namens Samenwerkende Vergunninghouders Adoptie, t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Interlandelijke adoptie d.d. 24 mei 2017

  Te behandelen:

 10. Position paper Voorts Juridische Diensten t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Interlandelijke adoptie d.d. 24 mei 2017

  Te behandelen:

 11. Position paper UU t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Interlandelijke adoptie d.d. 24 mei 2017

  Te behandelen:

 12. Position paper Universiteit Leiden en EUR t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Interlandelijke adoptie d.d. 24 mei 2017

  Te behandelen:

 13. Position paper SAV t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Interlandelijke adoptie d.d. 24 mei 2017

  Te behandelen:

 14. Postion paper Universiteit Leiden - ADOC en Adoptiepraktijk Vinke t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Interlandelijke adoptie d.d. 24 mei 2017

  Te behandelen:

 15. Position paper R. Post t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Interlandelijke adoptie d.d. 24 mei 2017

  Te behandelen:

 16. Position paper UNICEF Nederland t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Interlandelijke adoptie d.d. 24 mei 2017

  Te behandelen: