Rondetafelgesprek

Interlandelijke adoptie

Rondetafelgesprek: "Interlandelijke adoptie"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie rondetafelgesprek Interlandelijke adoptie op 24 mei 2017

Deelnemers


Agendapunten

2
Volgens onderstaand schema:

Details


          Blok 1: 14.00 tot 15.00 uur
 • mw. J. Calkoen-Nauta
 • dhr. F. Candel
 • mw. Y. van der Kruit 
   
  Blok 2: Praktijk van 15.00 tot 16.00 uur
 • dhr. H. Westra
 • mw. I. Teurlings, Stichting Interlandelijk Geadopteerden (SiG)
 • dhr. C. van Dijen, Adoptie Ouders Overleg
 • dhr. H.J. Visscher, ouder van adoptiekinderen
 • mw. M. Kollenstaart-Muis, geadopteerd en adoptiemoeder
 • mw. S. Buursink, Adoptiestichting ‘A New Way’ 
   
  Blok 3:  Wetenschap van 16.00 tot 17.00 uur
 • dhr. I. Sumner, wetenschappelijk expert interlandelijke adoptie en recht
 • dhr. R.A.C. Hoksbergen, hoogleraar adoptie Universiteit Utrecht
 • mw. F. Juffer, bijzonder hoogleraar Adoptiestudies Universiteit Leiden 
   
  Blok 4:  Organisaties 17.00 tot 18.00 uur
 • mw. A.S. Roeters, Raad voor de Kinderbescherming
 • mw. A.W.M. Kouwenhoven, Centrale Autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden
 • dhr. P. Benders, Stichting Adoptievoorzieningen (SAV)
 • mw. A. Vinke, Kenniscentrum voor Adoptie en Pleegzorg ADOC
 • mw. R. Post, Europees ambtenaar en klokkenluider 
 • mw. J. van Haaren, Unicef 
3
Postion paper RSJ t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Interlandelijke adoptie d.d. 24 mei 2017

Te behandelen:

4
Position paper H. Westra t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Interlandelijke adoptie d.d. 24 mei 2017

Te behandelen:

5
Position paper SIG t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Interlandelijke adoptie d.d. 24 mei 2017

Te behandelen:

6
Position paper AOO t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Interlandelijke adoptie d.d. 24 mei 2017

Te behandelen:

7
Position paper H. Visscher t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Interlandelijke adoptie d.d. 24 mei 2017

Te behandelen:

8
Position paper M. Kollenstaart-Muis t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Interlandelijke adoptie d.d. 24 mei 2017

Te behandelen:

9
Position paper Adoptiestichting ANW, namens Samenwerkende Vergunninghouders Adoptie, t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Interlandelijke adoptie d.d. 24 mei 2017

Te behandelen:

10
Position paper Voorts Juridische Diensten t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Interlandelijke adoptie d.d. 24 mei 2017

Te behandelen:

11
12
Position paper Universiteit Leiden en EUR t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Interlandelijke adoptie d.d. 24 mei 2017

Te behandelen:

13
Position paper SAV t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Interlandelijke adoptie d.d. 24 mei 2017

Te behandelen:

14
Postion paper Universiteit Leiden - ADOC en Adoptiepraktijk Vinke t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Interlandelijke adoptie d.d. 24 mei 2017

Te behandelen:

15
Position paper R. Post t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Interlandelijke adoptie d.d. 24 mei 2017

Te behandelen:

16
Position paper UNICEF Nederland t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Interlandelijke adoptie d.d. 24 mei 2017

Te behandelen: