Rondetafelgesprek : Interlandelijke adoptie

De vergadering is geweest

24 mei 2017
14:00 - 18:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Veiligheid en Justitie

Bijlage

Deelnemers

 • M.M. van Toorenburg (CDA)
 • M. van Nispen (SP)
 • V.A. Bergkamp (D66)
 • C.G. van der Staaij (SGP)
 • K.M. Buitenweg (GroenLinks)
 • D. Yesilgöz-Zegerius (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  RSJ-rapport ‘Bezinning op Interlandelijke Adoptie’

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Volgens onderstaand schema:


            Blok 1: 14.00 tot 15.00 uur
  • mw. J. Calkoen-Nauta
  • dhr. F. Candel
  • mw. Y. van der Kruit 
    
   Blok 2: Praktijk van 15.00 tot 16.00 uur
  • dhr. H. Westra
  • mw. I. Teurlings, Stichting Interlandelijk Geadopteerden (SiG)
  • dhr. C. van Dijen, Adoptie Ouders Overleg
  • dhr. H.J. Visscher, ouder van adoptiekinderen
  • mw. M. Kollenstaart-Muis, geadopteerd en adoptiemoeder
  • mw. S. Buursink, Adoptiestichting ‘A New Way’ 
    
   Blok 3:  Wetenschap van 16.00 tot 17.00 uur
  • dhr. I. Sumner, wetenschappelijk expert interlandelijke adoptie en recht
  • dhr. R.A.C. Hoksbergen, hoogleraar adoptie Universiteit Utrecht
  • mw. F. Juffer, bijzonder hoogleraar Adoptiestudies Universiteit Leiden 
    
   Blok 4:  Organisaties 17.00 tot 18.00 uur
  • mw. A.S. Roeters, Raad voor de Kinderbescherming
  • mw. A.W.M. Kouwenhoven, Centrale Autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden
  • dhr. P. Benders, Stichting Adoptievoorzieningen (SAV)
  • mw. A. Vinke, Kenniscentrum voor Adoptie en Pleegzorg ADOC
  • mw. R. Post, Europees ambtenaar en klokkenluider 
  • mw. J. van Haaren, Unicef 
 3. 3

  Postion paper RSJ t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Interlandelijke adoptie d.d. 24 mei 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Position paper H. Westra t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Interlandelijke adoptie d.d. 24 mei 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Position paper SIG t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Interlandelijke adoptie d.d. 24 mei 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Position paper AOO t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Interlandelijke adoptie d.d. 24 mei 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Position paper H. Visscher t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Interlandelijke adoptie d.d. 24 mei 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Position paper M. Kollenstaart-Muis t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Interlandelijke adoptie d.d. 24 mei 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Position paper Adoptiestichting ANW, namens Samenwerkende Vergunninghouders Adoptie, t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Interlandelijke adoptie d.d. 24 mei 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Position paper Voorts Juridische Diensten t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Interlandelijke adoptie d.d. 24 mei 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Position paper UU t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Interlandelijke adoptie d.d. 24 mei 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Position paper Universiteit Leiden en EUR t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Interlandelijke adoptie d.d. 24 mei 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Position paper SAV t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Interlandelijke adoptie d.d. 24 mei 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Postion paper Universiteit Leiden - ADOC en Adoptiepraktijk Vinke t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Interlandelijke adoptie d.d. 24 mei 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Position paper R. Post t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Interlandelijke adoptie d.d. 24 mei 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Position paper UNICEF Nederland t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Interlandelijke adoptie d.d. 24 mei 2017

  Te behandelen:

  Loading data