Commissievergaderingen

Donderdag 24 april 2014

tijdelijke commissie ICT-projecten bij de overheid

Tijd vergadering 09:00 - 10:00 uur

Vergadering

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal (besloten)

tijdelijke commissie Evaluatie WPE

Tijd vergadering 09:00 - 10:00 uur

Vergadering

Vergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 09:30 - 10:30 uur

Ambtelijke briefing werkbezoek Moldavië en Georgië

Delegatievergadering
Schaperkamer (besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 09:30 - 11:30 uur

RBZ-Handelsraad

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 09:30 - 10:00 uur

Extra procedurevergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 09:45 - 10:00 uur

Windenergiegebieden

Petitie
Y1 - Petitie Statenpassage

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 10:00 - 14:00 uur

Windenergiegebieden

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Bescherming van persoonsgegevens

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Wijziging van onder meer de Wet participatiebudget en de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake het invoeren van een specifieke uitkering educatie en het vervallen van de verplichte besteding van educatiemiddelen bij regionale opleidingencentra

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Medische zorg voor vreemdelingen (verplaatst naar 23 april 2014)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Informele EU-Gezondheidsraad d.d. 28 april 2014

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Defensie

Tijd vergadering 10:30 - 11:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:45 - 11:30 uur

Procedurevergadering (Let op tijdstip gewijzigd naar 11.00 - 12.00 uur)

Procedurevergadering
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Europese Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Voorstellen van wet van het lid Kuiken houdende regels voor het vaststellen van parkeertarieven per minuut bij kortdurend parkeren (Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) en tot het vaststellen van parkeerbelasting per geparkeerde minuut (Wet parkeerbelasting per...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van de Telecommunicatiewet (wijziging artikel 11.7a) (33902)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de ontwerpen voor bewegwijzering

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 12:00 - 13:00 uur

Invoering integrale bekostiging medisch-specialistische zorg

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg) - 33891 (verplaatst naar 15 mei)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(verplaatst)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:45 - 13:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 13:00 - 15:00 uur

Koninkrijksaangelegenheden

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

Gesprek met wnd. Nationale ombudsman over jaarverslag 2013 (tot nader order uitgesteld)

Gesprek
(verplaatst)

Financiën

Tijd vergadering 13:30 - 16:00 uur

Eurogroep/Ecofin Raad

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:30 - 14:00 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Bescherming van persoonsgegevens (verplaatst naar 10.00 uur)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voorstel van wet van de leden Gesthuizen en Van Oosten tot wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het tegengaan van acquisitiefraude door het doen van misleidende mededelingen jegens diegenen die handelen...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 16:00 uur

Rechtsstaat en rechtsstatelijkheid in Europa

Rondetafelgesprek
Suze Groenewegzaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Kieswet en de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, houdende aanpassing van de regeling met betrekking tot het kiesrecht van niet-Nederlanders bij eilandsraadsverkiezingen (TK 33900)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Reactie op de motie van de leden Leijten en Bruins Slot over problemen verwijzing geriatrische revalidatiezorg - 29689-501

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Reactie op verzoek van het lid Agema over de dekking van de frictiekosten (300 mln.) die met de transitie van de jeugdhulp samenhangen en over de zorgen van huisartsen over de kwaliteit van de jeugdwet -...

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Gesprek met de inspecteur-generaal over het Onderwijsverslag 2012-2013

Gesprek
Klompezaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Functioneren van de NZa in 2012 - 25268-80

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rentederivaten in het MKB

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Kiescollege BES-eilanden (TK 33131-15)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Reactie op het “Project Grenskwartieren” van de werkgroep Krimp uit de gemeente Winterswijk

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 15:00 - 18:00 uur

JBZ-meerjarenbeleid vanaf 2015 (verplaatst naar 23 april 2014)

Algemeen overleg
(verplaatst)

algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

Tijd vergadering 15:00 - 16:00 uur

Gesprek met parlementaire delegatie uit Kenia

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 16:00 - 16:45 uur

Voorbereidingscommissie rondetafelgesprek beroepsziekten

Vergadering
Suze Groenewegzaal (besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Mensenrechtensituatie in de Arabische regio

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Vervolging en berechting van door de Nederlandse marine onderschepte verdachten van piraterij

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Informele milieuraad van 14-15 mei

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

tijdelijke commissie ICT-projecten bij de overheid

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Extra vergadering

Procedurevergadering
Geannuleerd (besloten)

Defensie

Tijd vergadering 17:30 - 18:00 uur

Extra Procedurevergadering

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal