Inbreng verslag (wetsvoorstel) : Voorstellen van wet van het lid Kuiken houdende regels voor het vaststellen van parkeertarieven per minuut bij kortdurend parkeren (Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) en tot het vaststellen van parkeerbelasting per geparkeerde minuut (Wet parkeerbelasting per minuut)

De vergadering is geweest

24 april 2014
12:00 uur
2e HERZIENE CONVOCATIE (Aanvulling agenda*)

Bijlage

Agendapunten

 1. 1

  Tijdens de procedurevergadering van 9 april jl. van de commissie voor Economische Zaken is besloten om de initiatiefvoorstellen Wet vaststelling parkeertarieven per minuut (TK 3370) en Wet parkeerbelasting per minuut (TK 33 587) gezamenlijk te behandelen. Gelet op deze gezamenlijke behandeling is het verzoek om één inbreng aan te leveren waarin de twee wetsvoorstellen seperaat worden behandeld.

 2. 2

  Voorstel van wet van het lid Kuiken houdende regels voor het vaststellen van parkeertarieven per minuut bij kortdurend parkeren (Wet vaststelling parkeertarieven per minuut)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Voorstel van wet van het lid Kuiken tot het vaststellen van parkeerbelasting per geparkeerde minuut (Wet parkeerbelasting per minuut)

  Te behandelen:

  Loading data