Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Voorstellen van wet van het lid Kuiken houdende regels voor het vaststellen van parkeertarieven per minuut bij kortdurend parkeren (Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) en tot het vaststellen van parkeerbelasting per geparkeerde minuut (Wet parkeerbelasting per minuut)

Inbreng verslag (wetsvoorstel): "Voorstellen van wet van het lid Kuiken houdende regels voor het vaststellen van parkeertarieven per minuut bij kortdurend parkeren (Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) en tot het vaststellen van parkeerbelasting per geparkeerde minuut (Wet parkeerbelasting per minuut) "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie inbreng verslag wetsvoorstellen Wet vaststelling parkeertarieven per minuut en Wet parkeerbelasting per minuut op 24 april 2014

Agendapunten

1
Tijdens de procedurevergadering van 9 april jl. van de commissie voor Economische Zaken is besloten om de initiatiefvoorstellen Wet vaststelling parkeertarieven per minuut (TK 3370) en Wet parkeerbelasting per minuut (TK 33 587) gezamenlijk te behandelen. Gelet op deze gezamenlijke behandeling is het verzoek om één inbreng aan te leveren waarin de twee wetsvoorstellen seperaat worden behandeld.
2
Voorstel van wet van het lid Kuiken houdende regels voor het vaststellen van parkeertarieven per minuut bij kortdurend parkeren (Wet vaststelling parkeertarieven per minuut)

Te behandelen: