Commissievergaderingen

Woensdag 24 januari 2018

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - 1e deelsessie 2018

Werkbezoek
Straatsburg (besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering 09:00 - 12:00 uur

Brexit en evaluatie instrument voor pretoetredingssteun

Algemeen overleg
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Financiën

Tijd vergadering 10:00 - 12:30 uur

Cryptocurrencies/ICO's

Rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Landbouw- en Visserijraad op 29 januari 2018

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 12:30 uur

JBZ-Raad op 25 en 26 januari 2018 (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid)

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

JBZ-Raad op 25 en 26 januari 2018 (verplaatst naar 12.30 uur)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:15 - 11:30 uur

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Klompezaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 11:30 - 12:00 uur

Extra procedurevergadering (of zoveel eerder/later na afloop van de voorafgaande procedurevergadering)

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal (besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 12:00 - 14:30 uur

JBZ-Raad op 25 en 26 januari 2018 (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid) (verplaatst naar 10.00 uur)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Verzoek van het lid Westerveld om reactie minister op brief Onderwijsraad over vluchtelingen en onderwijs

E-mailprocedure
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 12:30 - 14:30 uur

JBZ-Raad op 25 en 26 januari 2018

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 13:00 - 14:45 uur

Spreiding van toerisme in Nederland

Rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal

Financiën

Tijd vergadering 14:00 - 15:30 uur

Besloten briefing DG FISMA (Europese Commissie) over de herziening van het Europees systeem voor financieel toezicht (ESFS)

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

E-mailprocedure deelname rondetafelgesprek over cyber security

E-mailprocedure
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:30 - 16:00 uur

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 15:00 - 17:00 uur

Wadden

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 15:00 - 16:00 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Klompezaal

Financiën

Tijd vergadering 15:30 - 16:30 uur

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal