Procedurevergadering

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering: "Procedurevergadering VWS"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering VWS van 24 januari 2018
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering VWS 24 januari 2018

Deelnemers


Agendapunten

3
Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap houdende het mogelijk maken van de medicamenteuze zwangerschapsafbreking bij de huisarts (Kamerstuk 34673)

Te behandelen:

6
Wijziging van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Zorgverzekeringswet in verband met het handhaven van de mogelijkheid om gemeenten in uitzonderingsgevallen tot samenwerking te verplichten en in verband met het verminderen van uitvoeringslasten

Te behandelen:

11
Reactie op het verzoek van het lid Agema, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 7 november 2017, over nabestaanden die de dupe zijn van niet-transparante uitvaartondernemers

Te behandelen:

13
Kabinetsreactie op het rapport van het RIVM over complicaties van behandelingen van de huid met Energy Based Devices (Kamerstuk 31765-284)

Te behandelen:

25
Reactie op het verzoek van het lid Diertens, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 12 december 2017, over het rapport van de Onderzoekscommissie seksuele intimidatie en misbruik in de sport

Te behandelen:

35
42
Reactie op verzoek commissie inzake de uitspraak van het Zorginstituut Nederland dat fabrikanten van (wees)geneesmiddelen transparanter moeten worden over hun prijzen

Te behandelen:

50
Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van VWS (stand van zaken 18 januari 2018)

Details

Besluit: ter informatie

Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
      -  

Plenaire debatten
 1. Debat over het abortuscijfer in Nederland (aangevraagd door het lid Dik-Faber bij de RvW van 17 januari 2017) (te agenderen na kabinetsformatie)                                                                                        
 2. Debat over de toegankelijkheid van de samenleving voor gehandicapten (aangevraagd door het lid Kuik bij de RvW van 3 oktober 2017) (te agenderen na kabinetsformatie)
 3. Debat over de gevolgen van de decentralisatie jeugd-ggz (aangevraagd door het lid Peters bij de RvW van 10 oktober 2017)
 4. Debat over het rapport van de Onderzoekscommissie seksuele intimidatie en misbruik in de sport (aangevraagd door het lid Diertens bij de RvW van 12 december 2017)

Dertigledendebatten/interpellatiedebatten
 1. Dertigledendebat over de zorg aan verwarde personen (aangevraagd door het lid Ellemeet bij de RvW van 10 oktober 2017) (te agenderen na kabinetsformatie)
 2. Dertigledendebat over het geneesmiddel Orkambi voor de behandeling van taaislijmziekte (aangevraagd door het lid Agema bij de RvW van 12 oktober 2017) - ingepland op 18 januari 2018
 3. Dertigledendebat over de lastendruk in de zorg (aangevraagd door het lid Marijnissen bij de RvW van 24 oktober 2017)
 4. Dertigledendebat over de salarissen van topbestuurders in de zorg (aangevraagd door het lid Ellemeet bij de RvW van 24 oktober 2017)
 5. Dertigledendebat over het wegsluizen van zorggeld naar persoonlijke holdings (aangevraagd door het lid Marijnissen bij de RvW van 1 november 2017)
 6. Dertigledendebat over het kunstmatig hoog houden van de zorgpremies (aangevraagd door het lid Marijnissen bij de RvW van 1 november 2017)
 7. Dertigledendebat over misstanden in de verpleeghuiszorg (aangevraagd door het lid Agema bij de RvW van 1 november 2017)
 8. Dertigledendebat over de risico’s van blootstelling aan combinaties van gewasbeschermingsmiddelen (aangevraagd door het lid Ouwehand bij de RvW van 7 november 2017)
 9. Dertigledendebat over nabestaanden die de dupe zijn van niet-transparante uitvaartondernemers (aangevraagd door het lid Agema bij de RvW van 7 november 2017)
 10. Dertigledendebat over het bericht 'Zorginstelling Careyn nog een jaar langer onder curatele' (aangevraagd door het lid Dijksma bij de RvW van 16 november 2017)
 11. Dertigledendebat over de groeiende zorgkloof in Nederland (aangevraagd door het lid Dijksma bij de RvW van 19 december 2017)

VAO’s/VSO’s

-
53
Aanbod GR voor briefing/presentatie m.b.t. advies over Myalgische encefalomyelitis/Chronisch vermoeidheidssyndroom (ME/CVS)
54
Verzoek van het lid Arissen (PvdD) om aanvullende brief op brief 32793-285 d.d. 1 december 2017 Antwoorden op vragen commissie over uitvoering motie van het lid Ouwehand over een verbod op BPA in voedselcontactmaterialen (Kamerstuk 32793-260) (Kamerstuk 32793-281)

Te behandelen:

57
Verzoek van het lid Ellemeet om de staatssecretaris te vragen om een reactie op de uitzending van Nieuwsuur van 22 januari jl. over mogelijke beïnvloeding door ambtenaren van het ministerie van VWS van een onderzoek van het Trimbos-instituut naar leeftijdsverificatiesystemen voor de verkoop van tabak.

Te behandelen: