Algemeen overleg : Brexit en evaluatie instrument voor pretoetredingssteun

De vergadering is geweest

24 januari 2018
9:00 - 12:00 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Europese Zaken
Herziene agenda ivm toevoeging brieven bij agendapunten.

Een gedeelte van dit algemeen overleg zal in beslotenheid plaatsvinden.

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • H. Zijlstra
  minister van Buitenlandse Zaken

Deelnemers

 • E.M.J. Ploumen (PvdA)
 • S. Belhaj (D66)
 • P.H. Omtzigt (CDA)
 • A. (Anne) Mulder (VVD)
 • V. Maeijer (PVV)
 • K. Verhoeven (D66)
 • R.M. Leijten (SP)
 • R. Bisschop (SGP)

Agendapunten

 1. 1

  Verslag van de rapporteurs over de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (Brexit)

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Kabinetsappreciatie van het rapporteursverslag inzake de Brexit d.d. 16 november 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Kabinetsreactie op het verslag van de rapporteurs over de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (Brexit)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Onderhandelingen uittreding Verenigd Koninkrijk

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Onderhandelingen uittreding Verenigd Koninkrijk

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Concept-kabinetsreactie inzake raadpleging over de thematische evaluatie van het instrument voor pre-toetredingssteun en het Europese nabuurschapsinstrument

  Deze informatie is opgenomen in de geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken (artikel 50) op 29 januari 2018, eveneens geagendeerd voor dit overleg.
 7. 7

  Verslag schriftelijk overleg d.d. 10 januari 2018 inzake onderhandelingen uittreding Verenigd Koninkrijk.

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken (artikel 50) d.d. 29 januari 2018.

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Verslag Raad Algemene Zaken van 12 december 2017

  Te behandelen:

  Loading data