Commissievergaderingen

Woensdag 19 januari 2022

Financiën

Tijd vergadering 09:30 - 13:30 uur

Hersteloperatie Kinderopvangtoeslag (Verplaatst naar 2 februari 2022)

Commissiedebat
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Onderzoeksrapport 'Eindevaluatie experiment flexstuderen'

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

TRIPS-waiver en eventuele alternatieven voor het delen van technieken voor vaccinproductie (uitgesteld naar nader te bepalen datum)

Technische briefing
(verplaatst)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 12:35 uur

Technische briefing over ABF-rapport “Inventarisatie plancapaciteit” en stand van zaken rond grote buitenstedelijke woningbouwlocaties (tot nader order uitgesteld n.a.v. uitstel commissiedebat Woningbouwopgave)

Technische briefing
(verplaatst)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat (digitaal)

Procedurevergadering
Klompézaal

Digitale Zaken

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Procedurevergadering (verplaatst naar 20 januari)

Procedurevergadering
(verplaatst)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 11:15 - 12:15 uur

Procedurevergadering LNV VERPLAATST naar 26 januari 10.15-11.15 uur

Procedurevergadering
(verplaatst)

Europese Zaken

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Raad Algemene Zaken dd 25 januari 2022

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 12:00 uur

(EMAILPROCEDURE} Verzoek van het lid Agema om een feitelijke vragenronde te houden en de inbrengen nadere verslagen ctb-wetsvoorstellen te verdagen: uw reactie uiterlijk woensdag 19 januari a.s. om 12.00 uur

E-mailprocedure
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 13:00 - 16:00 uur

Auteursrecht (verplaatst naar 20 januari 2022)

Commissiedebat
(verplaatst)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

Technische briefing Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) over rapport 'Routekaart Elektrificatie' (VERPLAATST i.v.m. debat regeringsverklaring)

Technische briefing
(verplaatst)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:30 - 17:30 uur

Raad Buitenlandse Zaken/ Strategisch Kompas (verplaatst naar 20 januari)

Commissiedebat
(verplaatst)

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Internationaal Aanbestedingsinstrument (IPI)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Brede relatie met Marokko

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds (K) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging begrotingsstaat Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Toekomstige organisatie en concentratie van de zorg voor patiënten met aangeboren hartafwijkingen

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Beleidsdoorlichting artikel 9 Uitvoering Rijksvastgoedbeleid (30985-50)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:30 - 16:00 uur

Procedures en brieven (is verplaatst naar 20 januari 2022)

Procedurevergadering
(verplaatst)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 15:00 - 17:00 uur

Verzamel Commissiedebat BES (verplaatst naar 23 februari)

Commissiedebat
(verplaatst)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 16:00 - 19:00 uur

Woningbouwopgave (tot nader order uitgesteld n.a.v. verzoek ministerie BZK)

Commissiedebat
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 16:00 uur

[E-MAILPROCEDURE] Voorstel van de leden Tellegen (VVD) en Paternotte (D66) om het wetsvoorstel Wijziging van de WMO (35587) als hamerstuk aan te melden

E-mailprocedure
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 16:00 - 17:00 uur

Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) over advies 'Boeren met toekomst' VERPLAATST naar 2 februari 12.15-13.15 uur

Technische briefing
(verplaatst)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 17:00 uur

Verzoek van het lid De Roon om een brief over de situatie in Oekraïne, te ontvangen voorafgaand aan het CD RBZ/Strategisch Kompas

E-mailprocedure
(besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering 18:00 - 20:00 uur

Raad Algemene Zaken dd 25 januari 2022 (omgezet naar schriftelijk overleg dd 19 januari)

Commissiedebat
Geannuleerd