Commissiedebat

Raad Algemene Zaken dd 25 januari 2022 (omgezet naar schriftelijk overleg dd 19 januari)

Commissiedebat: "Raad Algemene Zaken dd 25 januari 2022 (omgezet naar schriftelijk overleg dd 19 januari)"Deze vergadering is geannuleerd

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie commissiedebat Raad Algemene Zaken d.d. 25 januari 2022

Bewindsperso(o)n(en)


Agendapunten

1
Geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken dd 25 januari 2022 (nog te ontvangen).