Commissievergaderingen

Dinsdag 17 november 2020

delegatie naar de Euro-Mediterrane Parlementaire Assemblee

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

PA UfM - virtuele UfM High-Level conferentie

Werkbezoek
On-line (besloten)

parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag

Tijd vergadering 13:00 - 15:00 uur

Openbaar verhoor mw. Palmen-Schlangen

Verhoor
Enquêtezaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 13:15 - 13:30 uur

Stichting Afvalfonds biedt de eindrapportage “Zicht op de afvalketen” aan (via videoverbinding)

Petitie
Vondelingkamer

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 13:15 - 13:30 uur

Bouwend Nederland 'Behouden Vakkrachten' (digitaal)

Petitie
Tilanuskamer

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:45 - 14:00 uur

Amref Flying Doctors "No More Violence" (via videoverbinding)

Petitie
Tilanuskamer

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:45 - 14:00 uur

Alliantie Mentaal Gezonde Generatie - manifest 'Mentaal Gezonde Generatie' (digitaal)

Petitie
Vondelingkamer

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Wet arbeid en zorg, de Wet flexibel werken en enige andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1158 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Werkgroep begroten en verantwoorden

Vergadering
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Financiële positie van onderwijsbesturen in 2019

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

nederlandse Groep van de Interparlementaire Unie

Tijd vergadering 14:30 - 16:00 uur

IPU - Webinar: Lessons from the COVID-19 pandemic to enhance the role of parliaments in disaster risk reduction

Vergadering
On-Line (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 16:30 - 17:45 uur

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Groen van Prinstererzaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 16:30 - 17:15 uur

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (via videoverbinding) - vangt een kwartier later aan

Procedurevergadering
(verplaatst)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Procedures en brieven (verplaatst naar 18 november 2020; digitaal)

Procedurevergadering
(verplaatst)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

SWOV-rapport over de stelselherziening inzake de beoordeling van de rijgeschiktheid - verplaatst naar 26 november 2020 om 10.00 uur (via videoverbinding)

Technische briefing
(verplaatst)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 16:45 - 17:15 uur

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tilanuskamer

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 17:00 - 18:00 uur

AIVD (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)

Werkbezoek
Geannuleerd Zoetermeer

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 17:30 - 18:30 uur

NAVO PA - Delegatievergadering

Delegatievergadering
Tilanuskamer (besloten)

Defensie

Tijd vergadering 18:00 - 20:00 uur

EU Defensieraad (omgezet in een schriftelijk overleg)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 20:00 uur

Voorstel van het lid Agema (PVV) over de publicatie van het advies van de Gezondheidsraad over vaccinatie tegen het coronavirus

E-mailprocedure
(besloten)