Commissievergaderingen

Donderdag 15 oktober 2015

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 09:00 - 11:00 uur

Werkbezoek aan Engeland en Duitsland

Delegatievergadering
Rommekamer (besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering 09:30 - 10:30 uur

Better Regulation, Europese impact assessments, door Anne Meuwese, hoogleraar Universiteit van Tilburg

Technische briefing
Klompezaal (besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Tbs (verplaatst naar 28 oktober 2015)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Milieuraad d.d. 26 oktober 2015

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Procedurevergadering OCW

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 10:00 - 10:45 uur

Gesprek met gedeputeerden Constitutionele Zaken van Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Infectiepreventie (incl. antibioticaresistentie)

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Financiën

Tijd vergadering 10:00 - 13:30 uur

Belastingdienst

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Defensie

Tijd vergadering 10:30 - 11:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Klompezaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Gesprek met Platform Onderwijs 2032 over curriculum voor basis- en voortgezet onderwijs

Gesprek
Aletta Jacobszaal

Europese Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:45 - 13:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:00 - 15:00 uur

Open data (verplaatst naar 8 december 2015)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 13:00 - 15:00 uur

Begrotingsonderzoek Infrastructuur en Milieu

Wetgevingsoverleg
Troelstrazaal

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:30 - 14:00 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Klompezaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Werkbezoek Cuba

Rondetafelgesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2016 (34300-VI)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Palliatieve zorg (tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2016 (34300-VII)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet - 34279

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2016 (34300-B)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Vaststelling van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en de Kabinetten van de Gouverneurs (IIB) voor het jaar 2016 (34300-IIB)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 14:00 - 18:00 uur

Wijkverpleging

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Vaststelling van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2016 (34300-IIA)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag ESM 2014

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Vaststelling van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2016 (34300-C)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 15:00 - 16:00 uur

Ambtelijke briefing delegatie werkbezoek Cuba

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 15:00 - 17:30 uur

Evaluatie Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 16:00 uur

E-mailprocedure: Verzoek om aanvullende reactie op het rapport inzake de hervorming van de Kieswet van de Europese Unie

E-mailprocedure
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 16:00 - 16:30 uur

Werkbezoek Cuba

Delegatievergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Voorstel inzake spoorproject Schiphol ProRail

E-mailprocedure
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 16:00 uur

IOB-evaluatie van de Nederlandse bijdrage aan transitie in de Arabische regio (is verplaatst naar 28 oktober)

Inbreng feitelijke vragen
(verplaatst)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 18:00 - 19:30 uur

Voorzitter Omgevingsraad Schiphol en Alderstafels

Gesprek
Groen van Prinstererzaal