Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

15 oktober 2015
13:30 - 14:00 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Bijlagen

Deelnemers

 • E. Ziengs (VVD)
 • R.P. van Laar (PvdA)
 • J. Taverne (VVD)
 • F. Teeven (VVD)
 • J.J. (Jasper) van Dijk (SP)
 • S. van Veldhoven (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Geplande activiteiten van de commissie

  14-10-2015 14.00 - 16.00 Algemeen overleg RBZ/Ontwikkelingssamenwerking
  14-10-2015 16.30 - 18.30 Algemeen overleg Dutch Good Growth Fund
  15-10-2015 13.30 - 14.00 Procedurevergadering 
  29-10-2015 13.30 - 14.00 Procedurevergadering 
  11-11-2015 14.00 - 16.00 Algemeen overleg Economische missies
  12-11-2015 13.30 - 14.00 Procedurevergadering 
  19-11-2015 13.00 - 15.00 Algemeen overleg Textiel
  19-11-2015 15.30 - 17.30 Algemeen overleg Noodhulp
  23-11-2015 10.00 - 13.00 Wetgevingsoverleg Begroting BuHa-OS, onderdeel Ontwikkelingssamenwerking
  N.B. 1: vanwege overlap met twee andere wgo's wordt tijdstip verzet naar: 17.00-20.00 uur.
  N.B. 2: notitie over inbreng van rapporteurs wordt in de procedurevergadering van 12 november aan de commissie voorgelegd.

  24-11 - 26-11 Begrotingsbehandeling BuHa-OS 
  26-11-2015 13.30 - 14.00 Procedurevergadering 
  03-12-2015 15.30 - 17.30 Algemeen overleg RBZ (informele) Ontwikkelingsraad
  08-12-2015 16.30 - 18.30 Algemeen overleg RBZ Handelsraad
  08-12-2015 19.00 - 22.00 Algemeen overleg Internationaal Maatschappelijk Ondernemen (IMVO)
  10-12 - 11-12 Bijeenkomst voorzitters commissies Ontwikkelingssamenwerking EU-parlementen
  10-12-2015 13.30 - 14.00 Procedurevergadering 
  17-12-2015 13.30 - 14.00 Procedurevergadering 
 3. 3

  Planning Procedurevergaderingen eerste helft 2016

  Planning procedurevergaderingen eerste helft 2016.
  Steeds op een donderdag van 13.30 tot 14.00 uur.
  14 januari, 28 januari, 11 februari, 3 maart, 17 maart, 31 maart, 14 april, 28 april, 19 mei, 2 juni, 16 juni, 30 juni, 7 juli.
 4. 4

  Mid-term Review Dutch Good Growth Fund

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op het verzoek het lid Jan Vos, gedaan tijdens de regeling van Werkzaamheden van 1 oktober 2015, over een Nederlands commercieel hof in het kader van TTIP

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Beleidsreactie ORET-evaluatie

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Verslag van een schriftelijk overleg over de Nederlandse inzet bij de Wereldbank

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 26 oktober 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Fiche: Mededeling Europese Commissie "humanitaire wereldtop: een wereldwijd partnerschap voor beginselvaste en efficiënte humanitaire hulp"

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Lijst met EU-voorstellen (week 40 en 41)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Initiatiefnota van de leden Van Laar en Kerstens: “Eerlijk werk wereldwijd”

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Aandachtspunten Algemene Rekenkamer bij de ontwerpbegroting 2016 voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Openstaande verzoeken van de commissie aan bewindspersonen


  2015Z18996 Aan min BuHa-OS feit vragen begroting BuHaOS 08-10-2015
  2015Z18967 Aan min BuHa-OS feit. vragen opzet en vraagstelling beleidsdoorlichtingen 2016 08-10-2015
  2015Z17567 Aan min BuHa-OS verzoek om informatie over Trade in Services Agreement (TISA) 25-09-2015
  2015Z13703 Aan min BuHa-OS verzoek reactie op rapport UNAIDS en de Lancet Commission over noodzaak extra inspanningen om Hiv-infecties te stoppen 02-07-2015
 14. 14

  Verzoek van het lid Van Laar om een brief vóór het AO Textiel met daarin een update van alle relevante ontwikkelingen.

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Verzoek van het lid Jasper van Dijk om een reactie op rapport ''Publieke Diensten onder vuur''.

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Verzoek om afschrift brief minister aan Eurocommissaris Mimica en Hoge Vertegenwoordiger Mogherini inzake de aansporing aan de Europese Unie om steviger in te zetten op seksuele en reproductieve gezondheid en rechten.

  Te behandelen:

  Loading data