Procedurevergadering

Procedurevergadering OCW

Procedurevergadering: "Procedurevergadering OCW"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering OCW van 15 oktober 2015
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering OCW van 15 oktober 2015

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
11
Afschrift antwoord Ministerie van Financiën op brief m.b.t. vrijwilligersvergoeding overblijfouders en naheffing door de Belastingdienst d.d. 27 juli 2015
18
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2016

Te behandelen:

27
Verzoek van het lid Lucas om rappèl op de voor de begrotingsbehandeling toegezegde voortgangsbrief over een Leven Lang Leren: te ontvangen voor de begrotingsbehandeling OCW 2016

Te behandelen:

28
Verzoek van het lid Rog om vóór de begrotingsbehandeling de toegezegde brief over onderwijs aan vluchtelingen en de antwoorden op het schriftelijk overleg over bekostiging onderwijs aan vluchtelingen te ontvangen

Te behandelen: