Commissievergaderingen

Woensdag 15 september 2010

Europese Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Europese Raad (verplaatst naar 12.30 uur)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Defensie

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Materieel (is uitgesteld tot na aantreden van een nieuw kabinet)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 12:30 uur

AVVN

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie

Tijd vergadering 10:00 - 10:30 uur

Extra procedurevergadering

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

Tijd vergadering 10:00 - 12:30 uur

Informele Landbouw- en Visserijraad op 19,20 en 21 september en Landbouw en Visserijraad op 27 september 2010

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Economische Zaken (2008-2010)

Tijd vergadering 10:15 - 13:15 uur

Rondetafelgesprek nieuw industriebeleid

Rondetafelgesprek
Suze Groenewegzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:15 - 11:30 uur

Procedurevergadering VWS (verplaatst naar 16 september)

Procedurevergadering
Geannuleerd

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 10:30 - 13:30 uur

AIVD-onderwerpen

Algemeen overleg
Statenlokaal

algemene commissie voor Jeugd en Gezin

Tijd vergadering 11:45 - 12:15 uur

Procedurevergadering Jeugd en Gezin

Procedurevergadering
van Someren-Downerzaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 11:45 - 12:00 uur

WWB-budget

Petitie
Y3 - Petitie Statenpassage

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:00 - 14:30 uur

AVVN (verplaatst naar 10.00 uur)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 12:00 - 14:00 uur

WWB-budget

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Europese Zaken

Tijd vergadering 12:30 - 14:30 uur

Europese Raad

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Financiën

Tijd vergadering 13:30 - 14:15 uur

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Verkeer en Waterstaat

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met verordening (EG) nr. 1370/2007 betreffende het openbaar personenvervoer per spoor en over de weg en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1191/69 en Verordening (EEG) nr. 1107/70...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Geannuleerd

Verkeer en Waterstaat

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Wet voorkoming verontreiniging door schepen en de Wet op de economische delicten in verband met de aanpassing van de definitie van schadelijke stof, de uitvoering van de in Bijlage II van het Internationaal...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 16:00 uur

NAVO Strategisch Concept (Geannuleerd)

Algemeen overleg
Geannuleerd

algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Staatssteundossier woningcorporaties (tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
Geannuleerd

commissie voor de Rijksuitgaven

Tijd vergadering 14:30 - 16:00 uur

Behandelvoorbehoud herziening financieel reglement EU (AO verplaatst naar 23 september)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Justitie

Tijd vergadering 14:30 - 16:00 uur

Procedurevergadering commissie Justitie

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

Tijd vergadering 14:30 - 16:30 uur

Q-koorts

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 15:00 - 17:00 uur

Toezichtverslag PBO SER 2009 (wordt tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Tijd vergadering 16:00 - 18:00 uur

Windturbines

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

Tijd vergadering 16:30 - 18:00 uur

Fractiemedewerkersbijeenkomst (wordt tot nader order uitgesteld)

Gesprek
Geannuleerd (besloten)

algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie

Tijd vergadering 17:00 - 18:00 uur

Bijeenkomst klankbordgroep Onderzoek naar de effecten van Inburgering (Onderzoeks- en toekomstagenda)

Gesprek
Aletta Jacobszaal (besloten)