Procedurevergadering : Procedurevergadering Jeugd en Gezin

De vergadering is geweest

15 september 2010
11:45 - 12:15 uur
Locatie: van Someren-Downerzaal
Commissie: algemene commissie voor Jeugd en Gezin

Bijlagen

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Definitie zwerfjongeren

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Scheiding en omgang

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Aanbieding brief Stuurgroep Aanpak Kindermishandeling

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Onderzoeken experiment Achter de Voordeur (aanpak van multiprobleemgezinnen)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Aanbieding onderzoeksrapport gezinsbegeleiding in gedwongen en vrijwillig kader

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Toezeggingen verzamel AO Jeugdzorg d.d. 11 mei 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Commissie onderzoek seksueel misbruik minderjarigen

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Rapporten Inspectie jeugdzorg Transferium en Horizon Besloten groep

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Klachtbehandeling jeugdzorg

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Wachtlijsten in de jeugd-ggz

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Uitvoering motie Langkamp (23123 XVII, nr.9) inzake een plan van aanpak voor slachtoffers van pooierboys

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Kwaliteitsmaatstaven buitenlands zorgaanbod

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Vluchten voor de jeugdbescherming

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Beëindiging programma Beter Beschermd

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op verzoek commissie op het eindrapport werkgroep toekomstverkenning jeugdzorg

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Aanbieding eindrapport onderzoek pilotprojecten campussen

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Ontwikkelingen betreffende de ondersteuning van moeders en kinderen tijdens en na detentie, inclusief kindcheck

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Voortgang nota ‘De Kracht van het Gezin’

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Voortgang aanpak regeldruk in de jeugdsector

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Rapport Inspectie jeugdzorg Hoenderloo groep, locatie de Kop van Deelen

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op de brief over gemaakte fouten door Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Aanbevelingen voor de behandeling van de jaarverslagen 2009 en de Rijksbegroting 2011

 24. 24

  Toekomst- en onderzoeksagenda 2011

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Vaststelling te nodigen organisaties/deelnemers rondetafelgesprek t.b.v. de initiatiefnota-Van Dijken "Onverantwoord ouderschap" (32405).

 26. 26

  Vaststelling data procedurevergadering JenG

  Te behandelen:

  Loading data