Commissievergaderingen

Woensdag 15 mei 2024

commissie voor de Rijksuitgaven

Tijd vergadering 09:00 - 10:00 uur

Verantwoordingsontbijt

Vergadering
(besloten)

Digitale Zaken

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 11:00 - 14:00 uur

Veiligheid op scholen

Commissiedebat
Thorbeckezaal

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Geopolitieke ontwikkelingen in het Koninkrijk

Gesprek
Aletta Jacobszaal (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 11:00 - 12:30 uur

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Troelstrazaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 11:00 uur

Verzoek tot uitstel commissiedebat nationale veiligheid, brandweer en crisisbeheersing 15 mei om 18:00 u

E-mailprocedure
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 11:00 - 14:00 uur

Justitiële jeugd (verplaatst naar 4 juli 2024)

Commissiedebat
(verplaatst)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:15 uur

Ambassadeur Hongarije-Voorzitter commissie BuZa

Gesprek

Europese Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Geannuleerd

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Fiche: Mededeling beheersing van klimaatrisico’s

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

commissie voor de Werkwijze

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Voorstel van het lid Bontenbal tot wijziging van het Reglement van Orde in verband met het beperken van de mogelijkheid om moties in te dienen - 36537

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Raad voor Concurrentievermogen / Ruimtevaart, Onderzoek & Innovatie / Interne markt & Industrie (formeel) d.d. 23 & 24 mei 2024

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:15 - 13:15 uur

Diaspora Woman Life Freedom

Bijzondere procedure
Aletta Jacobszaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

CPB - Economische dynamiek en migratie (tot nader order uitgesteld)

Technische briefing
(verplaatst)

commissie voor de Rijksuitgaven

Tijd vergadering 13:00 - 14:15 uur

Openbare technische briefing CBS - Monitor Brede Welvaart & Sustainable Development Goals VERPLAATS NAAR 23 MEI A.S. 11.30 UUR

Technische briefing
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Schriftelijke toelichting opvolging moties meerjarige strategie sportverenigingen en openbare zwembaden in publieke handen houden

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Goedkeuring van de op 28 mei 2022 te Genève aangenomen wijzigingen van de op 23 mei 2005 te Genève tot stand gekomen Internationale Gezondheidsregeling (2005) (Trb. 2022, 135)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Mensenrechtenbeleid

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Eerste fase onderzoek Clingendael naar het Turkse diasporabeleid in Nederland

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voortgang aanpak van discriminatie (30950-365)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Initiatiefnota van het lid Omtzigt over tien voorstellen ter verbetering van de constitutionele toetsing (TK 36344)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Raad Buitenlandse Zaken Defensie (wordt verplaatst)

Commissiedebat
(verplaatst)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 14:00 - 18:00 uur

Verduurzaming industrie

Commissiedebat
(verplaatst)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 14:30 - 17:00 uur

Zero-emissiezones - tot nader order uitgesteld i.v.m. afmeldingen leden

Rondetafelgesprek
(verplaatst)

commissie voor de Rijksuitgaven

Tijd vergadering 14:30 - 16:00 uur

Besloten technische briefing Algemene Rekenkamer - Staat van de Rijksverantwoording 2023 en verantwoordingsrapport Financiën en Nationale Schuld 2023 NIEUWE DATUM: 23 MEI 2024 - 17.00 - 18.30 UUR

Technische briefing
(verplaatst)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Verzoek inzake WGO over Wet bestuursrechtelijke aanpak online kinderpornografisch materiaal (36 377)

E-mailprocedure
(besloten)

Digitale Zaken

Tijd vergadering 16:00 - 17:00 uur

Gesprek met de Autoriteit Persoonsgegevens over het jaarverslag 2023 (i.v.m. beschikbaarheid van leden wordt het gesprek verplaatst naar een andere dag).

Gesprek
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 16:30 - 18:30 uur

Wet kwaliteitsregistraties zorg

Rondetafelgesprek
Troelstrazaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 17:00 uur

E-mailprocedure - Verzoek lid Aartsen (VVD), mede namens PVV, NSC en BBB, tot het verplaatsen van het CD Arbeidsmigratie van 16 mei 2024

E-mailprocedure
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 18:00 uur

Voorstel van de leden Deen (PVV), Erkens (VVD), Palmen (NSC) en Keijzer (BBB) om het commissiedebat Functioneren Rijksdienst van morgen, 16 mei 2024 van 18.30 tot 22.00 uur, tot nader order uit te stellen in verband...

E-mailprocedure
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 18:00 - 21:00 uur

Nationale veiligheid, brandweer en crisisbeheersing (verplaatst naar 30 mei 2024)

Commissiedebat
(verplaatst)