Agendapunten

 1. 1

  Verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden commissie voor Digitale Zaken d.d. 15 mei 2024

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst particulieren.

 3. 3

  Brievenlijst organisaties.

 4. 4

  Clingendael rapport over Cloud

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Geannoteerde agenda formele Telecomraad 21 mei 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Verslag informele Telecomraad van 11 en 12 april 2024 Louvain-la-Neuve

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Antwoorden op vragen commissie over o.a. het Fiche: Mededeling stimuleren van startups en innovatie in betrouwbare AI’ (Kamerstuk 22112-3908)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Overzicht van geplande activiteiten commissie Digitale Zaken.

  Besluit: het gesprek met Autoriteit Persoonsgegevens wordt verplaatst van 14 mei 2024 naar 29 mei van 16.30 uur tot 17.30 uur. Deelname wordt vooraf geïnventariseerd. 

  di 14-05-2024 16.30 - 18.30 uur Commissiedebat Commissiedebat Telecomraad (Formeel) d.d. 21 mei 2024. Dit commissiedebat is omgezet in een schriftelijk overleg, inbrengdatum 14 mei 2024. 
  wo 15-05-2024 16.00 - 17.00 uur Gesprek Gesprek met de Autoriteit Persoonsgegevens over het jaarverslag 2023. 
  vr 17-05-2024 14.00 - 14.00 uur Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaten van het ministerie van EZK, J&V en BZK voor het jaar 2024 voor zover het onderwerpen betreft die zien op digitalisering (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota). 
  di 21-05-2024 18.30 - 20.30 uur Rondetafelgesprek Uitvoeringswet Digitale dienstenverordening. 
  do 23-05-2024 14.00 - 14.00 uur Inbreng feitelijke vragen aan de Algemene Rekenkamer over de verantwoordingsonderzoeken 2023 van de Algemene Rekenkamer over de ministeries van EZK, JenV en van BZK voor zover het onderwerpen betreft die zien op digitalisering. 
  do 23-05-2024 14.00 - 14.00 uur Inbreng feitelijke vragen over de Slotwetten 2023 van het ministerie EZK, J&V en BZK voor het zover het onderwerpen betreft die zien op digitalisering. 
  do 23-05-2024 14.00 - 14.00 uur Inbreng feitelijke vragen over de Jaarverslagen 2023 van het ministerie van EZK, J&V en BZK voor zover het onderwerpen betreft die zien op digitalisering. 
  do 23-05-2024 14.00 - 14.00 uur Inbreng feitelijke vragen aan de Regering over de verantwoordingsonderzoeken 2023 van de Algemene Rekenkamer over de ministeries van EZK, JenV en BZK voor zover het onderwerpen betreft die zien op digitalisering. 
  di 11-06-2024 16.30 - 21.00 uur Commissiedebat Bescherming persoonsgegevens en digitale grondrechten. 
  wo 12-06-2024 10.00 - 11.00 uur Technische briefing Technische briefing door de Algemene Rekenkamer over de departementale jaarverslagen en slotwetten van BZK, EZK en JenV en de rapporten van de Algemene Rekenkamer (voor zover het de digitale onderwerpen betreft waar de commissie DiZa het voortouw op heeft).
  wo 19-06-2024 13.00 - 18.30 uur Wetgevingsoverleg Jaarverslagen 2023 en Slotwetten ministeries J&V, EZK en BZK (voor zover het onderwerpen over digitalisering betreft). 
 9. 9

  Overzicht van ongeplande activiteiten commissie Digitale Zaken.

  Besluit:  De commissie besluit om het commissiedebat Inzet algoritmes en data-ethiek met de staatssecretarissen FIN en BZK in te plannen op 26 september 2024 van 10.00 tot 14.00 uur. 

  Besluit: De technische briefing AI-verordening wordt ingepland op 30 mei 2024 van 16.30 uur tot 17.30 uur. 

  Besluit: De commissie besluit het commissiedebat informatiebeveiliging bij de overheid in te plannen na het zomerreces. 

   
  Commissiedebatten
  Commissiedebat Basisregistratie personen.
  Commissiedebat Digitale inclusie.
  Commissiedebat Digitaliserende overheid.
  Commissiedebat Informatiebeveiliging bij de overheid.
  Commissiedebat Inzet algoritmes en data-ethiek.
  Commissiedebat Online veiligheid en cybersecurity.
  Commissiedebat Opkomende en toekomstige technologieën

  Rondetafel(gesprekken), technische briefings, werkbezoeken
  Rondetafelgesprek Rondetafelgesprek over de Verzamelwet gegevensbescherming (Kamerstuk 36264). De leden Kathmann (GL-PvdA) en Six Dijkstra (NSC) vormen een informele voorbereidingsgroep ter nadere uitwerking van een voorstel.
  Rondetafelgesprek Rondetafelgesprek over Digitale inclusie. De leden Kathmann (GL-PvdA) en Six Dijkstra (NSC) vormen een informele voorbereidingsgroep ter nadere uitwerking van een voorstel
  Technische briefing AI-verordening. Kan gepland worden op 30 mei a.s. van 16.30-17.30 uur. Inventarisatie deelname loopt tot en met 17 mei a.s.
  Werkbezoek Werkbezoek IT bij uitvoeringsorganisaties. De leden Kathmann (GL-PvdA) en Six Dijkstra (NSC) vormen een informele voorbereidingsgroep ter nadere uitwerking van een voorstel.
  Technische briefing inzake digitale inkoop- en aanbestedingsbeleid van de Rijksoverheid. De leden Rajkowski (VVD) en Six Dijkstra (NSC) werken het voorstel nader uit.

  Tweeminutendebatten
  Tweeminutendebat Duurzaamheid en digitalisering (CD 21/3).
  Tweeminutendebat Online veiligheid en cybersecurity (CD 11/4). 
  Tweeminutendebat Inzet algoritmes en data-ethiek (CD 17/4). Staat gepland op 16 mei 2024.
  Tweeminutendebat Digitale infrastructuur en economie (CD 25/4)
 10. 10

  Planning nieuwe procedurevergaderingen commissie Digitale Zaken 2024 en 2025.

  Besluit: De commissie stemt in met het inplannen van de procedurevergaderingen van de commissie Digitale Zaken in 2024/ 2025. Tijdstippen: van 11.00 uur tot 12.00 uur. 

  Woensdag 11 september 2024
  Woensdag 25 september 2024 
  Woensdag 9 oktober 2024
  Woensdag 23 oktober 2024
  Woensdag 13 november 2024
  Woensdag 27 november 2024
  Woensdag 11 december 2024
  Woensdag 22 januari 2025
  Woensdag 5 februari 2025
  Woensdag 19 februari 2025
  Woensdag 12 maart 2025
  Woensdag 26 maart 2025
  Woensdag 9 april 2025
  Woensdag 23 april 2025
  Woensdag 21 mei 2025
  Woensdag 4 juni 2025
  Woensdag 18 juni 2025
  Woensdag 2 juli 2025
   
 11. 11

  Voorstel van het lid Six Dijkstra (NSC) om een nieuwe Verzamelbrief Digitalisering van de staatssecretaris BZK in een notaoverleg Digitalisering te behandelen, zo mogelijk voor het zomerreces.

  Besluit: De commissie besluit de planningsmogelijkheden te verkennen.