Commissievergaderingen

Woensdag 14 december 2016

Defensie

Tijd vergadering 09:15 - 10:15 uur

NLR

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Wijziging van enkele onderwijswetten om deze meer te laten aansluiten bij de Algemene wet bestuursrecht

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Voortgang trekkingsrechten PGB (verplaatst naar 21 december)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 10:00 - 14:00 uur

Vreemdelingen- en asielbeleid (verplaatst naar 10.30 uur)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 10:00 - 11:30 uur

Resultaten consultatie AMvB's Omgevingswet

Technische briefing
Suze Groenewegzaal (besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:30 - 12:30 uur

Diplomatieke immuniteit

Algemeen overleg
Klompezaal

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 10:30 - 14:30 uur

Vreemdelingen- en asielbeleid (tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 11:00 - 13:30 uur

Internationalisering

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 11:00 - 13:30 uur

Internationalisering (verplaatst naar 11.00 uur)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Defensie

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

Presentatie MARIN

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

Gender Meerpartijen Initiatief over 'A Gender Perspective on Water Management'

Bijzondere procedure
Klompezaal

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 13:00 - 13:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Arbeidsomstandigheden

Inbreng schriftelijk overleg

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Arbeidsomstandigheden (wordt omgezet in schriftelijk overleg)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 15:30 uur

Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..)

Technische briefing
Aletta Jacobszaal (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Beleidsdoorlichting Kwaliteit en Veiligheid begrotingsartikel 2.1 (32772-20)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Verslag Financieel Stabiliteitscomité; ESRB waarschuwing Nederlandse woningmarkt

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Preventiebeleid

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Beleidsdoorlichting art. 3 Financieringsactiviteiten publiek-private sector

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Delegatie christelijke kerken uit Irak en Syrië

Bijzondere procedure
Suze Groenewegzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Verzoek lid Leijten om afschrift antwoord op brief aangaande de doorgang van het stedelijk model voor integrale geboortezorg in Amsterdam

E-mailprocedure
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Afschrift brief aan de Eerste Kamer over het ontwerp van het Besluit elektronische gegevensverwerking door zorgaanbieders (2016Z21139)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 14:30 - 16:00 uur

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Klompézaal

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 14:30 - 18:30 uur

Externe veiligheid en asbest

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 14:30 - 17:30 uur

Wetenschapsbeleid (AO uitgesteld)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 15:00 - 16:00 uur

Vice-minister van Buitenlandse Zaken van Moldavië

Gesprek
Dreeskamer (besloten)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Gesprek met ACM over positionering ProRail

E-mailprocedure
(besloten)

parlementaire ondervragingscommissie Fiscale constructies

Tijd vergadering 16:00 - 17:00 uur

Constituerende vergadering Parlementaire Ondervraging Fiscale Constructies; verkiezing voorzitter en ondervoorzitter

Constituerende vergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 16:00 - 18:00 uur

Evaluatie uitwerking raadgevend referendum

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 16:30 - 18:30 uur

Seksueel misbruik in de Rooms Katholieke Kerk (voortzetting)

Algemeen overleg
Klompezaal

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering tot 17:00 uur

Meerderheidsverzoek van het lid Geurts (CDA), mede namens de leden Lodders (VVD), Koser Kaya (D66), Graus (PVV), Dik-Faber (CU) en Dijkgraaf (SGP) om de staatssecretaris van EZ te verzoeken de beantwoording van het schriftelijk overleg over...

E-mailprocedure
(besloten)