Agendapunten

 1. Staat van de Veiligheid majeure risicobedrijven 2015 en stand van zaken openstaande moties en toezeggingen Externe Veiligheid

  Te behandelen:

 2. Reactie op verzoek van het lid Smaling, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 2 juni 2016 over het pamflet “Laten we eindelijk normaal doen over asbest”

  Te behandelen:

 3. Stand van zaken asbest

  Te behandelen:

 4. Subsidieregeling Verwijderen Asbestdaken 2016

  Te behandelen:

 5. Een gezond en veilig Nederland

  Te behandelen:

 6. Invulling toezegging informatiepunt rubbergranulaat

  Te behandelen:

 7. Programmatische Aanpak Asbestdaken

  Te behandelen: