Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Brief lid / fractie
Download Verzoek om een ronde tafel commissie Wolfsen
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie Veiligheid en Justitie op 14 december 2016
Brief lid / fractie
Download Verzoek VVD inzake inbrengdatum “afwikkeling van massaschade in een collectieve actie (34608)”
Brief lid / fractie
Download Verzoek plannen van het algemeen overleg familierecht
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering commissie Veiligheid en Justitie op 14 december 2016

Deelnemers


Agendapunten

1
Nota van wijziging bij de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2017

Te behandelen:

3
Goedkeuring van het op 27 september 2012 te Straatsburg tot stand gekomen Verdrag van Straatsburg van 2012 inzake de beperking van aansprakelijkheid in de binnenvaart (CLNI 2012) (Trb. 2013, 72)

Te behandelen:

4
Wijziging van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de uitvoering van het Verdrag van Straatsburg van 2012 inzake de beperking van aansprakelijkheid in de binnenvaart (CLNI 2012) (Trb. 2013, 72)

Te behandelen:

6
Nota van wijziging bij de wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Te behandelen:

9
Voorstel van wet van het lid Azmani tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met aanpassing van de uitzonderingspositie van kerkgenootschappen

Te behandelen:

10
Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten
27
Uitvoering van de motie van de leden Van Nispen en Swinkels over het verruimen van de inkomensgrenzen voor gesubsidieerde rechtsbijstand (Kamerstuk 31753, nr. 125)

Te behandelen:

34
Reactie op verzoek van het lid Verhoeven, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 30 november 2016, over het bericht dat een Brusselse aanslagpleger mogelijk smeergeld betaalde aan de Turkse regering om naar Nederland in plaats van België uitgezet te kunnen worden

Te behandelen:

35
Toezegging inzake de berichtgeving in de Volkskrant van 30 september 2016 en 1 oktober 2016 waarin beweerd wordt dat de telefoon- en chatcommunicatie van duizenden Nederlanders in handen zou zijn gekomen van het Australische technologiebedrijf Appen

Te behandelen:

56
Notawisseling houdende een verdrag tot verlenging van het Verdrag inzake samenwerking tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika betreffende toegang tot en gebruik van faciliteiten in de Nederlandse Antillen en Aruba voor drugsbestrijding vanuit de lucht; Washington, 2 november 2016

Te behandelen:

69
Verzoek na te gaan wanneer de beantwoording naar de Kamer komt van het schriftelijk overleg over de reactie op het bericht ‘Voor het eerst baby vondelingenkamer’ (31839-540)

Te behandelen:

72
Verzoek het wetsvoorstel tot wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het voortzetten van het streefcijfer voor een evenwichtige verdeling van de zetels van het bestuur en de raad van commissarissen van grote naamloze en besloten vennootschappen (Kamerstuk 34435) aan te melden als hamerstuk

Te behandelen:

73
Brievenlijst