Vergadering verplaatst
Algemeen overleg

Arbeidsomstandigheden (wordt omgezet in schriftelijk overleg)

Algemeen overleg: "Arbeidsomstandigheden (wordt omgezet in schriftelijk overleg)"Deze vergadering is verplaatst naar 14 december 2016

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Herziene convocatie algemeen overleg arbeidsomstandigheden - 14 december 2016 (agendapunt toegevoegd)