Algemeen overleg : Preventiebeleid

De vergadering is geweest

14 december 2016
14:00 - 17:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Spreektijd maximaal 4 minuten per fractie.

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • E.I. Schippers
  minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • M.J. van Rijn
  staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Deelnemers

 • Voorzitter
  W.J.H. Lodders (VVD)
 • V.A. Bergkamp (D66)
 • A.G. Wolbert (PvdA)
 • H.C.M. Krol (50PLUS)
 • E. Ouwehand (PvdD)
 • E. Ziengs (VVD)
 • H.G.J. Bruins Slot (CDA)
 • R.K. Dik-Faber (ChristenUnie)
 • H.P.J. van Gerven (SP)

Agendapunten

 1. 1

  Aanbieding RIVM monitor "de voedingsomgeving op scholen"

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Nader standpunt health checks

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Preventie van roken vóór, tijdens en na de zwangerschap

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Positie van de directeur publieke gezondheid (DPG)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Stimuleringsprogramma Betrouwbare Publieke Gezondheid

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Voortgang aanpak antibioticaresistentie

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Voortgangsrapportage Actieplan preventie gehoorschade

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Pledge gezondheid in de mode

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op het verzoek van het lid Thieme, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden d.d. 31 mei 2016, over het bericht ‘Veel meer doden door Q-koorts dan gedacht’

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Monitor bevolkingsonderzoek darmkanker

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) over de zout-, jodium- en kaliuminname in 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Actieplan etikettering van levensmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Kabinetsreactie IBO Gezonde Leefstijl

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Beleidsreactie advies Gezondheidsraad ‘Vaccinatie tegen gordelroos’

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Opsporing familiaire hypercholesterolemie

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Vervolg Nationaal Programma Preventie en Alles is Gezondheid...

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Resultaten IGZ onderzoeken GGD' en

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Rapport effecten en kosten van het vernieuwde bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Antwoorden op vragen van de commissie over het nader standpunt health checks

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Voortgang voedingsbeleid: informatie en voedselkeuzelogo, Akkoord Verbetering Productsamenstelling & EU en Voedseltop

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Huidige zelfregulering op voedingsreclame gericht op kinderen

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Uitvoering van de motie van de leden Pia Dijkstra en Bruins Slot over het beter borgen van sport en bewegen in de gezondheidszorg (Kamerstuk 34 550 XVI, nr. 106)

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Programma Gezonde School 2017 - 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Reactie op verzoek commissie om een afschrift van de brief van de Stichting Wemos met betrekking tot maatregelen tegen hormoonverstorende stoffen

  Te behandelen:

  Loading data
Naar boven