Commissievergaderingen

Dinsdag 14 april 2020

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 10:00 - 14:00 uur

Tweede incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie

Wetgevingsoverleg
Troelstrazaal

Financiën

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Voorstel tot het houden van een WGO op 15 april (14 tot 17 uur) over de Tweede incidentele suppletoire begroting Financiën (Kamerstuk 35433)

E-mailprocedure
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 12:00 uur

IMF

Inbreng schriftelijk overleg

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

E-mailprocedure Voorstel inzake agenda schriftelijk overleg Luchtvaart d.d. 21 april a.s.

E-mailprocedure
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Vaststellen lijst opstellers position papers kabinetsvisie waterstof en routekaart groen gas

E-mailprocedure
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 12:00 uur

E-mailprocedure Voorstel inzake afvaardiging technische briefing Update coronavirus

E-mailprocedure
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Informele Milieuraad 21 - 22 april 2020 (GEANNULEERD)

Inbreng schriftelijk overleg
Geannuleerd (besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voortgang second opinion ambtsmisdrijven

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering 16:00 - 17:00 uur

Procedurevergadering via videoverbinding

Procedurevergadering
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Voorstel Von Martels (CDA) en Kroger (GL) om voor het AO CE de rapportage monitoring plastic flesjes te ontvangen

E-mailprocedure
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering 16:30 - 18:30 uur

IMF (Wordt omgezet in een schriftelijk overleg n.a.v. maatregelen coronavirus, datum thans nog niet bekend)

Algemeen overleg
(verplaatst)

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Delegatievergadering

Delegatievergadering
Geannuleerd Tweede Kamer, Oudkamer (besloten)