Commissievergaderingen

Woensdag 14 februari 2024

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 09:30 - 10:00 uur

Voorbereidingsgroep rondetafelgesprek Bewindvoering

Vergadering
Schoutenkamer of Teams (besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Algemene Rekenkamer briefing over onderzoek naar beleid voor gelijke kansen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo)

Technische briefing
Thorbeckezaal (besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Drugsbeleid (is verplaatst naar 21 maart 2024 vanwege het debat over het eindverslag van de informateur)

Commissiedebat
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:15 - 11:30 uur

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Troelstrazaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Strategische procedurevergadering IenW

Strategische procedurevergadering
(verplaatst)

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 10:30 - 12:00 uur

Eindpresentatie HCSS Taiwan onderzoek (uitgesteld tot nader te bepalen datum)

Gesprek
(verplaatst)

Digitale Zaken

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Strategische procedurevergadering commissie Digitale Zaken (tot nader order uitgesteld)

Strategische procedurevergadering
(verplaatst)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 11:15 - 12:15 uur

Procedurevergadering commissie LNV - GEANNULEERD

Procedurevergadering
Geannuleerd

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Rapport 'Goede zaken. Naar een grotere maatschappelijke bijdrage van ondernemingen' van WRR(TOT NADER ORDER UITGESTELD I.V.M. OVERLAPPING PLENAIRE AGENDA)

Technische briefing
(verplaatst)

Financiën

Tijd vergadering 11:45 - 13:45 uur

Economische vooruitzichten en het begrotingsbeleid (wordt tot nader order uitgesteld)

Rondetafelgesprek
(verplaatst)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:30 - 13:30 uur

Delegatie uit Oezbekistan

Gesprek
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 13:00 - 17:00 uur

Uitvoering sociale zekerheid - verplaatst i.v.m. samenloop plenair debat naar 2-4

Commissiedebat
(verplaatst)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:00 - 18:00 uur

Vreemdelingen- en asielbeleid (is verplaatst naar 7 maart 2024)

Commissiedebat
(verplaatst)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 14:00 - 15:30 uur

Circulair bouwen

Technische briefing
Klompézaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 14:00 uur

[E-MAILPROCEDURE] Verplaatsen notaoverleg Toekomstverkenning vervolgonderwijs

E-mailprocedure
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voorstel van wet van het lid Van Kent tot wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag i.v.m. het achterblijven van de loonontwikkeling (Wet eerlijker inkomen)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Herstel van wetstechnische gebreken en leemten alsmede aanbrenging van andere wijzigingen van ondergeschikte aard in diverse wetsbepalingen hoofdzakelijk op het terrein van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Verzamelwet BZK 20XX) (TK 36481)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Stand van zaken versterking huisartsenzorg

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Digitale Zaken

Tijd vergadering 15:00 - 18:00 uur

Basisregistratie Personen (tot nader order uitgesteld, zie de uitkomst van de e-mailprocedure d.d. 9 februari 2024).

Commissiedebat
(verplaatst)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 15:30 - 16:30 uur

Australian Director-General of National Intelligence, Mr Andrew Shearer

Gesprek
Suze Groenewegzaal (besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 16:00 - 17:30 uur

Werkbezoek Binnenhof (tot nader order uitgesteld)

Werkbezoek
Binnenhof (verplaatst)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 16:00 - 19:00 uur

Verdienvermogen van Nederland(VERPLAATST NAAR 15 FEBRUARI 2024)

Commissiedebat
(verplaatst)

Financiën

Tijd vergadering 17:15 - 19:15 uur

Incidentele Suppletoire Begroting (ISB) Oekraïne-faciliteit

Wetgevingsoverleg
Troelstrazaal