Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

14 februari 2024
13:00 - 14:00 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Koninkrijksrelaties

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  W. Paulusma (D66)
 • J.P. van Haasen (PVV)
 • R.J. White (GroenLinks-PvdA)
 • F.H. Bruyning (NSC)
 • J.M. Paternotte (D66)
 • G.P. Tuinman (BBB)

Agendapunten

 1. 1

  Commissie regeling van werkzaamheden d.d. 14 februari 2024

  Geen verzoeken ingediend.
 2. 2

  Brievenlijst particulieren

  Geen brieven ontvangen.
 3. 3

  Brievenlijst organisaties

 4. 4

  Ontwerpbesluit houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het bepaalde in artikel 16 van de Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Voortgangsrapportage beleidsagenda Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening voor Caribisch Nederland (VRO/CN)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Twaalfde voortgangsrapportage over de bestuurlijke ingreep Sint Eustatius

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Update voortgang Taskforce Knelpunten Caribisch Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Halfjaarrapportage update wederopbouw Sint Maarten na orkaan Irma 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Stand van zaken enkele dossiers Koninkrijksrelaties Landen

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Uitvoeringsrapportages landspakketten Aruba, Curaçao en Sint Maarten Q4 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op brief van het Algemeen Pensioenfonds Curacao en het Heritage Plaza Consortium inzake een regeling voor verduurzaming in het Caribisch deel van het Koninkrijk

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op het rapport van de Commissie sociaal minimum Caribisch Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Onbeantwoorde brieven bewindspersonen

  • 2023Z16085 Aan stas. BZK. - Verzoek om reactie artikel "Zwalkend OM in wiek geschoten door brief regeringscommissaris Statia" 27-09-202 (deelantwoord 35165-63)
  • 2023Z03441 Aan stas. BZK - Verzoek op hoogte houden vervolg Eco statia 24-02-2023 (deelantwoord 36200-IV-75 en 36200-IV-83)
  • 2022Z10093 Aan staatssecretaris BZK - Aanbieding verslag RAft 20-05-2022
 14. 14

  Overzicht documenten Parlis met cie. KR als volgcommissie

 15. 15

  Verzoek commissie voor de Rijksuitgave om suggesties voor beleidsthema's V-100

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Geplande activiteiten commissie

  Voorjaarsreces: vrijdag 16 februari t/m maandag 26 februari 2024
  • di 05-03-2024 13.00 - 13.45 Gesprek minister-president Aruba (nieuw ingepland)
  • do 14-03-2024 10.00 - 10.45 Gesprek Eilandsraad Bonaire (nieuw ingepland)
  • wo 20-03-2024 13.00 - 13.45 Procedurevergadering 
  • wo 20-03-2024 13.45 - 14.30 Strategische procedurevergadering
  • do 28-03-2024 14.30 - 16.30 Rondetafelgesprek Geopolitieke ontwikkelingen in het Koninkrijk (nieuw ingepland)
  • di 02-04-2024 18.00 - 20.00 Verzamel-commissiedebat BES (nieuwe datum)
  • di 09-04-2024 16.30 - 20.00  Commissiedebat Klimaat Caribisch deel Koninkrijk
  • wo 17-04-2024 13.00 - 13.45 Procedurevergadering
  Meireces: vrijdag 19 april t/m maandag 6 mei 2024
  • wo 22-05-2024 13.00 - 13.45 Procedurevergadering
  • wo 19-06-2024 13.00 - 13.45 Procedurevergadering
  • wo 03-07-2024 13.00 - 13.45 Procedurevergadering
  Zomerreces: vrijdag 5 juli t/m maandag 2 september 2024
 17. 17

  Nog te plannen activiteiten

  • Commissiedebat Sociaal minimum Caribisch Nederland
 18. 18

  Gesprek minister-president Aruba

  Noot: De minister-president van Aruba mevr. Evelyn Wever-Croes is begin maart in Nederland en zal het zeer op prijs stellen om een gesprek te hebben met de commissie Koninkrijksrelaties van de Tweede Kamer. Dit zou kunnen plaatsvinden op maandag 4 maart of dinsdag 5 maart.

  Besluit: Gesprek inplannen op dinsdag 5 maart 2024.
 19. 19

  Verzoek gesprek Eilandsraad Bonaire

 20. 20

  Verzoek planningsbrief Koninkrijksrelaties 2024

  Besluit: Ter voorbereiding op de strategische procedurevergadering d.d. 20 maart 2024, de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verzoeken een planningsbrief te sturen met een overzicht van de stukken die zij in 2024 voorziet aan de Kamer te sturen. 
 21. 21

  Nadere kennismaking staf commissie Koninkrijksrelaties