Commissievergaderingen

Dinsdag 13 november 2018

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 09:00 - 17:00 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Committee on Political Affairs and Democracy

Vergadering
Parijs (besloten)

Financiën

Tijd vergadering 09:30 - 10:00 uur

Voorbereidingsgroep rapporteurs belastingheffing digitale economie

Vergadering
(besloten)

interparlementaire commissie inzake de Nederlandse Taalunie

Tijd vergadering 09:30 - 10:30 uur

Gesprek - Interparlementaire Commissie van de Nederlandse Taalunie

Gesprek
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Meten van vliegtuiggeluid en reactie op de evaluatie van de Regiegroep Belevingsvlucht

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 12:30 - 13:30 uur

NAVO PA - Delegatievergadering

Delegatievergadering
Eerste Kamer, Johan de Wit kamer (besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 13:00 uur

E-mailprocedure - Voorbereiding extra Eurogroep-vergadering op 19 november 2018

E-mailprocedure
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

Voorbereidingsgroep Kringlooplandbouw

Vergadering
Schaepmankamer (besloten)

Financiën

Tijd vergadering 13:15 - 13:30 uur

Verzoek Exclusieve Sportcentra tot aanbieding petitie 'Geen btw-verhoging op sport'

Petitie
Petitie Statenpassage

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:30 - 13:45 uur

Aanbieding monitoringsrapportage duurzame palmolie 2017

Petitie
Y2 - Petitie Statenpassage

Financiën

Tijd vergadering 13:30 - 13:45 uur

Verzoek KNV, mede namens meerdere organisaties, tot aanbieding petitie m.b.t. voorgenomen maatregel van het kabinet om de teruggaafregeling BPM voor taxivoertuigen per 2020 af te schaffen d.d. 13 november 2018

Petitie
Y3 - Petitie Statenpassage

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 13:30 - 13:45 uur

Ryanair

Petitie
Geannuleerd

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 13:45 - 14:00 uur

Verzoek Cultuur+Ondernemen, namens meerdere organisaties, tot aanbieding petitie 'Ondersteuningsstructuur Cultuur'

Petitie
Y1 - Petitie Statenpassage

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Verzoek vh lid Kwint om uitstel van het WGO media van 26 nov. a.s.

E-mailprocedure
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 16:00 - 17:00 uur

Bill Browder inzake Magnitsky-Act.

Bijzondere procedure
Aletta Jacobszaal

Europese Zaken

Tijd vergadering tot 16:00 uur

[E-MAILPROCEDURE] Verzoek om procedurevergadering te verplaatsen naar a.s. donderdag 15 november

E-mailprocedure
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Klompezaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 16:30 - 18:00 uur

Hoge Raad der Nederlanden

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Groen van Prinstererzaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 16:30 - 20:30 uur

Landbouw- en Visserijraad op 19 en 20 november 2018 inclusief voorstellen voor het nieuwe GLB (2021-2027)

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 17:00 - 20:00 uur

Raad Buitenlandse Zaken en Peace Facilty

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Defensie

Tijd vergadering 20:00 - 22:00 uur

EU Defensieraad (verplaatst naar 15 november)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 21:00 uur

Verzoek lid Van Gerven (SP) om een brief over de overname van de IJsselmeerziekenhuizen

E-mailprocedure
(besloten)