Commissievergaderingen

Maandag 11 april 2022

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 09:30 - 14:30 uur

Hoofdlijnenbrief Hoger onderwijs en wetenschapsbeleid

Notaoverleg
Max van der Stoelzaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:00 - 20:00 uur

Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)

Notaoverleg
Thorbeckezaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 12:00 - 13:30 uur

Sekszorg

Rondetafelgesprek
Troelstrazaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Ministeriële regeling kunststofproducten voor eenmalig gebruik

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening

Tijd vergadering 12:30 - 17:30 uur

Vergadering parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening

Vergadering
Groen van Prinstererzaal (besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:00 - 16:00 uur

Werkbezoek commissie Binnenlandse Zaken aan de AIVD

Werkbezoek
AIVD (besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Verzoek van het lid Maatoug (GroenLinks) om voor de zomer een commissiedebat Zzp in te plannen met de minister van SZW en staatssecretaris voor Fiscaliteit en Belastingdienst

E-mailprocedure
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 14:30 - 18:30 uur

Initiatiefnota van de leden Agema en Wilders: “Zorg van Nationaal Belang. Een direct einde aan een deel van de marktwerking. En een zorgcrisisreserve in geval van pandemie, ramp of terreuraanslag” (35 766)

Notaoverleg
Troelstrazaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 15:00 uur

[E-MAILPROCEDURE] Verzoek Van der Molen (CDA) en Koerhuis (VVD) om reactie op artikel over foute informatie dodelijke slachtoffers op N36

E-mailprocedure
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Verzoek om het commissiedebat over vreemdelingen en asielbeleid uit te stellen

E-mailprocedure
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 16:00 - 17:30 uur

Kennisagenda: “Geopolitieke ontwikkelingen na 20 jaar Afghanistan en de positie van de NAVO in een veranderende geopolitieke context’” (hybride)

Gesprek
Max van der Stoelzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 18:30 - 23:00 uur

Goedkeuringswet vijfde verlenging geldingsduur Tijdelijke wet maatregelen covid-19) (TK 36042)

Wetgevingsoverleg
Troelstrazaal