Notaoverleg : Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)

De vergadering is geweest

11 april 2022
10:00 - 20:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat
HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunten * toegevoegd)

De commissie voor IenW hanteert bij wetgevingsoverleggen en notaoverleggen dezelfde sprekersvolgorde als bij de begrotingsbehandeling
(eerst de grootste oppositiepartij, dan de grootste coalitiepartij, vervolgens de een na grootste oppositiepartij en zo verder).

 

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • M.G.J. Harbers
  minister van Infrastructuur en Waterstaat
 • V.L.W.A. Heijnen
  staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Deelnemers

 • Voorzitter
  T.C. (Tjeerd) de Groot (D66)
 • D.A.N. Koerhuis (VVD)
 • F.B. Minhas (VVD)
 • L.M. van Ginneken (D66)
 • B. Madlener (PVV)
 • H. van der Molen (CDA)
 • M.Ö. Alkaya (SP)
 • K. Bouchallikh (GroenLinks)
 • L. van Raan (PvdD)

Agendapunten

 1. 1

  Spreektijden in respectievelijk eerste en tweede termijn:

  PVV 10 en 5; VVD 15 en 7; SP 8 en 4; D66 12 en 6; PvdA 8 en 4; CDA 9 en 5; GL 7 en 3,5; CU 5 en 2,5; PvdD 6 en 3; FvD 5 en 2,5; Volt 4 en 2; JA21 4 en 2; SGP 4 en 2; DENK 4 en 2; Fractie den Haan 2 en 1; BBB 2 en 1; BIJ1 2 en 1; Groep van Haga 4 en 2; het lid Omtzigt 2 en 1.

   
   
 2. 2

  Integrale Mobiliteitsanalyse 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Kabinetsreactie Rli adviesrapport ‘Naar een integraal bereikbaarheidsbeleid’

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reactie op verzoek commissie om beter en structureler te worden betrokken bij de brede afweging tussen bereikbaarheids- en mobiliteitsopgaven

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  MIRT overzicht 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Instandhouding Rijksinfrastructuur

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Appreciatie en voortgang Deltaplan

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Pilots alternatieve vormen van vervoer en betaling

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Planning vervanging en renovatie Van Brienenoordbrug

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Beperkingen op de Haringvlietbrug voor het wegverkeer en de scheepvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Zeesluis IJmuiden en selectieve onttrekking

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Aanpak spreiden en mijden

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Afhandeling van de moties van de leden Alkaya en Van der Plas over het zo spoedig mogelijk beëindigen van tolheffing voor de Westerscheldetunnel (Kamerstuk 35570-A-67 en van het lid Stoffer c.s. over het tolvrij maken van de Westerscheldetunnel (Kamerstuk 35570-A-64)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Extra reistijd door toepassen 50 km/u met 2 versmalde rijstroken bij de Haringvlietbrug

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Rapportage Rijkswegennet T1 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Constructieve veiligheid vuurtoren Den Helder

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Indiening nadere onderbouwing Tracébesluit ViA15 bij Raad van State

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Uitstel Bestuurlijke Overleggen MIRT

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  KiM-publicatie 'Mobiliteitsbeeld 2021'

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op oproep rondom HRMK-spoorbrug

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Resultaten onderzoek conditie rijdek Calandbrug (N15) bij Rozenburg

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Toezending eerste Halfjaarlijkse rapportage 2021 Zuidasdok

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Voortgang Smart mobility 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Voortgang MIRT-projecten en moties en toezeggingen najaar 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Beantwoording vragen commissie over het MIRT overzicht 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Uitkomsten Bestuurlijk Overleg Hoofdvaarweg Lemmer Delfzijl

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Voorzieningenbeleid op verzorgingsplaatsen

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Tweede Rapportage Rijkswegennet van 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Indiening proposities Nationaal Groeifonds

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Rapportage 'Staat van de Infrastructuur' van Rijkswaterstaat en ProRail en hinderaanpak

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Ontwikkelingen t.a.v. wegtunnels Rijkswaterstaat

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Ontwikkelingen t.a.v. wegtunnels - Heinenoordtunnel

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Verkeersveiligheidswaarschuwingen in-car

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Toezeggingen gedaan tijdens het Notaoverleg MIRT van 7 december 2020 over Ring Utrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Draaiboek tolvrije Westerscheldetunnel

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Vervolgproces Oeververbindingen Rijkswateren Amsterdam

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Stand van zaken A73 tunnels en Heinenoordtunnel

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Nalevingsverslagen geluidproductieplafonds langs rijkswegen en spoorwegen

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Startbeslissing MIRT Verkenning N35 Wijthmen-Nijverdal

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Onderzoeksresultaten Deltaplan voor het Noorden

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Uitkomst geschil Zeesluis IJmuiden

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Beantwoording vragen commissie over indiening proposities Nationaal Groeifonds (Kamerstuk 35925-XIX-8)

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Reactie op verzoek commissie over beoogde invulling van het coalitieakkoord voor afweging tussen bereikbaarheidsopgaven

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Derde rapportage Rijkswegennet T3 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Onderzoek effecten verbreding E233 op de A28/A37

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Informatie over de mogelijkheid de Westerscheldetunnel voor de Zeeuwen (eerder) tolvrij te maken

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Voortgangsrapportage Tracéwetplichtige projecten tweede helft 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Stand van zaken Ring Utrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Kennismakingsgesprekken met de regio in het kader van het MIRT

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Eindrapportage MIRT-onderzoek 2020-2021 'Amsterdam Bay Area'

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Moties ingediend tijdens het debat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 52. 52

  Reactie op verzoek commissie over de brief van de provincie Limburg, de gemeente Heerlen en enkele werkgeversorganisaties met betrekking tot de IC Randstad-Aken

  Te behandelen:

  Loading data