Commissievergaderingen

Woensdag 9 december 2015

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

21e Conferentie van Partijen bij het VN-Klimaatverdrag (COP21) in Parijs (8 tot en met 11 december 2015)

Werkbezoek
Parijs

tijdelijke commissie Breed welvaartsbegrip

Tijd vergadering 09:00 - 10:00 uur

Procedurevergadering (geannuleerd)

Procedurevergadering
Geannuleerd (besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

RTG Toekomst Pensioenstelsel

Rondetafelgesprek
Thorbeckezaal

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Terrorismebestrijding (verplaatst naar 10.30 uur)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Herziening Europees Nabuurschapsbeleid

Technische briefing
Aletta Jacobszaal (besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Decentralisatie en participatie

Algemeen overleg
Klompezaal

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Mensenhandel en prostitutie (verplaatst naar 17 december 2015)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:15 - 11:00 uur

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 10:15 - 10:45 uur

Internationale Grüne Woche in Berlijn (14 t/m 16 januari 2016)

Delegatievergadering
Groen van Prinstererzaal (besloten)

commissie voor de Werkwijze

Tijd vergadering 10:15 - 11:30 uur

Vergadering Commissie voor de Werkwijze

Procedurevergadering
Geannuleerd (besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 10:30 - 13:00 uur

Terrorismebestrijding

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 11:00 - 13:30 uur

Landbouw- en Visserijraad op 14 en 15 december 2015

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 11:00 - 12:30 uur

Nederlands voorzitterschap EU

Technische briefing
Suze Groenewegzaal

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Besluit tot toepassing van de Rijkscoördinatieregeling ten behoeve van het project transmissiesysteem op zee Hollandse Kust Zuid (33561-22)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Besluit tot wijziging van het Besluit gebruik meststoffen en het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering 13:00 - 15:00 uur

Besloten technische briefing inzake Rulings

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 13:00 uur

Verzoek het integrale oordeel van onderwijsinspectie over het herstelprogramma 2015-2018 ROC Leiden vóór AO aan de Kamer te sturen

E-mailprocedure
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, de Wet financiering sociale verzekeringen en enkele andere wetten in verband met verbetering van de hybride markt van de regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (Wet verbetering hybride markt...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Verzoek van FNV, namens de Ondernemingsraad van de Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector (KDS) om een petitie aan te bieden over keuringen en voedselveiligheid voorafgaand aan het algemeen overleg NVWA welke gepland staat op donderdag 10 december (morgen)...

E-mailprocedure

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Terrorismebestrijding (verplaatst naar 10.00 uur)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Raad Buitenlandse Zaken

Inbreng schriftelijk overleg

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Raad Buitenlandse Zaken (is omgezet in schriftelijk overleg)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 14:00 - 15:45 uur

Telecomraad (formeel) op 11 december 2015

Algemeen overleg
Klompezaal

Europese Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

EU-uitbreiding (tijdstip gewijzigd)

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 14:00 - 18:30 uur

Passend onderwijs (verplaatst naar 15 december)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Fokuswonen (Is tot nader order uitgesteld i.v.m. plenaire overlap)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Reactie op het rapport van de werkgroep Discontovoet 2015

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:15 - 15:00 uur

Extra Procedurevergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 15:45 - 16:15 uur

Extra procedurevergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Verzoek van het lid Potters (VVD) om uitstel van het algemeen overleg Wlz d.d. 17 december a.s. in afwachting van toezending van de toekomstagenda voor de langdurige zorg

E-mailprocedure
(besloten)

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 16:00 - 17:00 uur

Ambtelijke briefing ter voorbereiding op het Nederlandse EU-Voorzitterschap 2016

Technische briefing
Klompezaal (besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Verkoopplannen ASR Nederland N.V.

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Voorstel van het lid Nijboer voor het wijzigen van de aanvang en duur van het WGO Implementatiewet wijziging richtlijn transparantie van maandag 14 december 2015

E-mailprocedure
(besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering 16:00 - 17:30 uur

Raad Algemene Zaken (AO zal geen doorgang vinden)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 17:00 uur

Verzoek van het lid Siderius om volgende week een algemeen overleg TSN en toekomst thuiszorg te plannen alsmede verzoek om een brief n.a.v. de motie Siderius/Van Dijk over behoud van arbeidsvoorwaarden en loon van medewerkers van...

E-mailprocedure
(besloten)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 18:00 - 21:00 uur

Verzamel algemeen overleg BES-aangelegenheden (verplaatst naar 10 december 2015)

Algemeen overleg
(verplaatst)