Debat geweest
9 december 2015 | 10:15 - 11:15
Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

Procedurevergadering: "Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering I&M d.d. 9 december 2015
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering I&M d.d. 9 december 2015

Deelnemers


Agendapunten

2
Verzoek Ambassade van Denemarken, namens Deense parlementaire commissie voor Milieu, om gesprek met vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu speciaal over o.a. implementatie Kaderrichtlijn Water, vereenvoudiging van de regelgeving en circulaire economie d.d. 8 maart 2016
3
Uitnodiging staatssecretaris voor kennismakingsborrel

Details

De staatssecretaris nodigt de commissie uit voor een kennismakingsborrel op het ministerie van Infrastructuur en Milieu op maandag 25 januari 2016 vanaf 17.30 uur.
Besluit: Per e-mail inventariseren welke leden aanwezig zullen zijn bij deze borrel.
14
BOR-notitie Derde voortgangsrapportage ERTMS (incl. pilot Amsterdam-Utrecht)
26
Reactie op de brief van de Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) en Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO) om uitstel van de wettelijke verplichting voor elektronische monitoring van luchtwassers in stallen

Te behandelen:

29
Reactie op het amendement van het lid Smaling (Kamerstuk 34 300-XII nr. 61) dat € 10 miljoen beschikbaar stelt om de subsidieregeling asbestverwijdering van daken een extra impuls te geven

Te behandelen:

37
42
EU-voorstel: Mededeling Actieplan Circulaire Economie COM (2015) 614 (2) (Engelse versie)

Te behandelen:

43
Besluitenlijst Politieke voorbereidingsgroep IPC Energie d.d. 17 november 2015
44
Overzicht plenaire activiteiten op I&M-gebied

Details

1. Wetgeving:
 • 34098 Wijziging van de Wet luchtvaart in verband met de invoering van een nieuw normen- en handhavingsstelsel voor de luchthaven Schiphol en enige andere wijzigingen
  Dit wetsvoorstel is op 2 september 2015 aangemeld voor plenaire behandeling.
  Het wetsvoorstel is door het kabinet aangemerkt als spoedeisend.
NB: plenaire wetgevingsdebatten worden pas gepland als leden zich er voor hebben ingeschreven.

2. Debatten:
 • Debat over het alcoholslot
  Aangevraagd door het lid Van Helvert (CDA) in de regeling van werkzaamheden d.d. 4 maart 2015.
 • Debat over de mishandeling van NS-personeel
  Aangevraagd door het lid Madlener (PVV) in de regeling van werkzaamheden d.d. 10 maart 2015.
 • Debat over onregelmatigheden bij de CO2-uitstoot van auto’s van Volkswagen
  Aangevraagd door het lid Van Veldhoven (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 4 november 2015.

3. Dertigledendebatten:
 • Dertigledendebat over de gezondheidseffecten van luchtvervuiling
  Aangevraagd door het lid Klaver (GL) in de regeling van werkzaamheden d.d. 12 maart 2015.
 • Dertigledendebat over incidenten met gevaarlijke stoffen die niet gemeld worden
  Aangevraagd door het lid Van Veldhoven (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 1 april 2015.
 • Dertigledendebat over de invloed van de Fransen op de KLM
  Aangevraagd door het lid Graus (PVV) in de regeling van werkzaamheden d.d. 26 mei 2015.
 • Dertigledendebat over risico's van hormoonverstorende chemicaliën
  Aangevraagd door het lid Ouwehand (PvdD) in de regeling van werkzaamheden d.d. 10 september 2015.
 • Dertigledendebat over het duurzaam inkoopbeleid van de overheid
  Aangevraagd door het lid Van Veldhoven (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 19 november 2015.

4. Tweeminutendebatten: Verslag Algemeen Overleg (VAO) en Verslag Schriftelijk Overleg (VSO):
 • VAO Externe veiligheid (AO d.d. 30 september 2015)
  Eerste spreker: het lid Dijkstra (VVD)
 • VAO Leefomgeving (AO d.d. 1 oktober 2015)
  Eerste spreker: het lid Geurts (CDA)
 • VAO Scheepvaart (AO d.d. 5 november 2015)
  Eerste spreker: het lid Hachchi (D66)
 • VAO Nucleaire veiligheid en stralingsbescherming (AO d.d. 12 november 2015)
  Eerste spreker: het lid Van Tongeren (GL)
 • VAO ProRail (AO d.d. 3 december 2015)
  Eerste spreker: het lid Van Helvert (CDA)
 • VAO Wegverkeer en verkeersveiligheid (AO d.d. 8 december 2015)
  Eerste spreker: het lid Hoogland (PvdA)
   
46
Uitnodiging Gemeente Hof van Twente voor werkbezoek m.b.t. asbestsanering