Commissievergaderingen

Vrijdag 8 december 2023

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 09:00 - 17:00 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Committee on Migration, Refugees and Displaced Persons

Vergadering
Parijs (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Verzoek namens bestuurders van gemeenten met een regionaal ziekenhuis om dinsdag aanstaande een petitie aan te bieden.

E-mailprocedure
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Energieraad (formeel) d.d. 19 december 2023

Inbreng schriftelijk overleg

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 12:00 uur

[E-MAILPROCEDURE] Technische briefing 'Voortgang implementatie derogatiebeschikking mest en implementatie nutriënten-verontreinigde gebieden’

E-mailprocedure
(besloten)