Commissievergaderingen

Woensdag 8 maart 2023

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

NAVO PA - DSC

Werkbezoek
Colorado Springs, Norfolk en Washington DC, Verenigde Staten (besloten)

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 00:01 - 18:00 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Ad Hoc Sub-Committee to participate in the CSW67

Werkbezoek
United Nations Headquarters, New York

delegatie naar de OVSE-Assemblee

Tijd vergadering 09:00 - 23:59 uur

OVSE PA Ad Hoc Committee on Migration

Werkbezoek
Moldavië (besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 09:00 - 09:30 uur

Voorbereidingsgroep rondetafelgesprek Gegevensuitwisseling in het armoede- en schuldendomein

Vergadering
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering 09:30 - 11:00 uur

Gesprek met Mark MacGann, klokkenluider Uber Files Verplaatst naar 21 maart 2023)

Gesprek
(verplaatst)

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 10:00 - 12:30 uur

Informele Raad Buitenlandse Zaken Handel (verplaatst naar 7 maart 20.45-22.45 uur)

Commissiedebat
(verplaatst)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

JBZ-Raad te Brussel van 9 en 10 maart 2023 (algemeen) (is omgezet in schriftelijk overleg op 6 maart 2023)

Commissiedebat
Geannuleerd

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:15 - 11:30 uur

Procedurevergadering VWS (i.v.m. plenaire activiteit verplaatst naar 9 maart 2023, 14.00 uur)

Procedurevergadering
(verplaatst)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 10:30 - 12:00 uur

Voorhang concept-KB houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel 15 van de Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius (Omgezet in schriftelijk overleg)

Commissiedebat
Geannuleerd

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 11:00 - 12:30 uur

Gesprek Jason Hickel en Barbara Baarsma over degrowth

Gesprek
Groen van Prinstererzaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 11:15 - 12:15 uur

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Financiën

Tijd vergadering 12:00 - 13:00 uur

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 12:00 - 15:00 uur

JBZ-Raad te Brussel van 9 en 10 maart 2023 (vreemdelingen- en asielonderwerpen)

Commissiedebat
Thorbeckezaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 12:00 - 13:30 uur

Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 in verband met de invoering van het woonplaatsbeginsel voor beschermd wonen (Kamerstuk 36288)

Technische briefing
Troelstrazaal

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Voorhang concept-KB houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel 15 van de Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 12:15 - 13:15 uur

Strategische procedurevergadering

Strategische procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening

Tijd vergadering 12:30 - 17:30 uur

Vergadering parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening

Vergadering
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 12:30 - 13:30 uur

Gesprek met de Nationale ombudsman over rapport 'Beloftes maken schuld' inzake gaswinning Groningen

Technische briefing
Klompézaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 13:30 - 14:30 uur

Tijdelijke regels inzake de instelling van een Klimaatfonds (Tijdelijke wet Klimaatfonds)

Technische briefing
Klompézaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en enkele andere wetten met het oog op een integrale en gecoördineerde aanpak bij meervoudige problematiek en de daarvoor benodigde gegevensverwerking (Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Milieuraad op 16 maart 2023

Commissiedebat
Groen van Prinstererzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

EU-Gezondheidsraad (formele EU-Gezondheidsraad 14 maart 2023)

Commissiedebat
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Fiche: Richtlijn en verordening betreffende btw-regels voor het digitale tijdperk

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Diverse onderwerpen met betrekking tot het COVID-19 virus

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering 14:30 - 15:30 uur

Voorbereidingsgroep Uitvoering van de motie-Leijten/Inge van Dijk

Vergadering
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 15:00 - 15:30 uur

Kennismakingsgesprek met de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen

Gesprek
Suze Groenewegzaal

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 15:00 - 16:00 uur

Exportcontrolebeleid

Technische briefing
Troelstrazaal (besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 15:00 - 17:00 uur

Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 13 maart 2023 (verplaatst naar 9 maart 2023)

Commissiedebat
(verplaatst)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 15:30 - 17:30 uur

Technische briefing ten behoeve van werkbezoek inzake Mensenhandel (Verenigd Koninkrijk)

Technische briefing
Suze Groenewegzaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 16:00 - 17:00 uur

Delegatie van het Jerusalem Human Rights Consortium (JHRC)

Gesprek
Aletta Jacobszaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Spoed e-mailprocedure verzoek uitstel inbreng SO initiatiefnota antisemitisme Ellian (VVD) en Bikker (ChristenUnie)

E-mailprocedure
(besloten)