Commissiedebat : EU-Gezondheidsraad (formele EU-Gezondheidsraad 14 maart 2023)

De vergadering is geweest

8 maart 2023
14:00 - 17:00 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Spreektijd maximaal 3 minuten per fractie

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • E.J. Kuipers
  minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Deelnemers

 • J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • T.J. Bushoff (PvdA)
 • R. Raemakers (D66)
 • V. Maeijer (PVV)
 • P. van Houwelingen (FVD)
 • Voorzitter
  B.M.G. Smals (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Geannoteerde agenda EU-gezondheidsraad 14 maart 2023 en een kwartaalrapportage van lopende EU-wetgevingsdossiers op het terrein van VWS

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Fiche: Wijziging Raadsaanbeveling gecoördineerde aanpak vrij verkeer gedurende Covid-19-pandemie

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Reactie op verzoek commissie over de petitie ‘gebruiksvriendelijke medicijnverpakkingen’

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Impactanalyses op het Commissievoorstel omtrent een European Health Data Space

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Bijeenkomst EU Health Security Committee d.d. 29 december 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Terugkoppeling IPCR en vervolgproces

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Fiche: Mededeling EU mondiale gezondheidsstrategie

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Fiche: Verordening ter herziening van het EMA-vergoedingenstelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Voortgang onderhandelingen over de EHDS

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Verslag EU Gezondheidsraad van 9 december 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Stand van zaken Internationaal Pandemie-Instrument

  Te behandelen:

  Loading data