Technische briefing : Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 in verband met de invoering van het woonplaatsbeginsel voor beschermd wonen (Kamerstuk 36288)

De vergadering is geweest

8 maart 2023
12:00 - 13:30 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Deelnemers

 • J. van den Hil (VVD)
 • L.M. Werner (CDA)
 • H.P.M. Hijink (SP)
 • M. Mohandis (PvdA)
 • D.G.M. Ceder (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  De technische briefing over Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 in verband met de invoering van het woonplaatsbeginsel voor beschermd wonen (Kamerstuk 36288) wordt verzorgd door ambtenaren van het ministerie van VWS;

  • M. Bootsman, wetgevingsco√∂rdinator WJZ
  • R.V.A Bishoen, senior wetgevingsjurist WJZ
  • T. van den Hoogen-Saleh, afdelingshoofd DMO
  • G.T.M. Adriaansens, co√∂rdinerend beleidsmedewerker DMO