Procedurevergadering : Procedurevergadering LNV

De vergadering is geweest

8 maart 2023
11:15 - 12:15 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  J.L. Geurts (CDA)
 • A.A.H. van Campen (VVD)
 • P.J. Valstar (VVD)
 • T.C. (Tjeerd) de Groot (D66)
 • D.G. Boswijk (CDA)
 • E.A. Haverkort (VVD)
 • Voorzitter
  L. Bromet (GroenLinks)
 • F.P. Wassenberg (PvdD)
 • P.A. Grinwis (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Commissie Regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Inzet op voedselbossen

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Transporten levend vee naar derde landen

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op verzoek commissie over de nader uitgewerkte subsidieregeling 'Subsidie behoud grasland'

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op verzoek commissie over afschrift brief aan PAN Nederland over artikel Lobby blokkeert duurzaam gebruik pesticides, zeggen milieuorganisaties

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Rapporten Toekomstig Mestbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Invulling voornemens tot loskoppeling van verkoop en advies en een terugkoppeling van de raadswerkgroep over de conceptverordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen``

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Publicatie wijziging van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet in verband met de uitvoering voor het jaar 2023 van de derogatiebeschikking 2022-2025 en de Subsidieregeling met het oog op het behoud van graslandareaal

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens het Commissiedebat Tuinbouw en Visserij op 9 februari 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Voortgang veiligheidsbeleid biotechnologie

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen op het beleidsterrein van LNV

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Verzoek om een stand van zakenbrief NVWA

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Overzicht activiteiten

  Besluit: Commissiedebat Dierproeven voor het meireces inplannen.
  Besluit: Commissiedebat NVWA inplannen, indien mogelijk voor het meireces, naar aanleiding van de reactie van de minister van LNV op het verzoek om een stand van zakenbrief NVWA.

  Plenaire Debatten: 
  • Debat over het landbouwakkoord (aangevraagd door het lid Tjeerd de Groot op 29 november 2022)

  Dertigledendebatten:
  • Debat over het groeiende risico op natuurbranden (aangevraagd door het lid Vestering (PvdD) op 24 januari 2023)

  Interpellatiedebatten:
  • Debat over uitvoering amendement over het afbouwen van de meest gevaarlijke bestrijdingsmiddelen (aangevraagd door het lid Vestering (PvdD) op 21 februari 2023)

  Tweeminutendebatten:
  • Tweeminutendebat Dierenwelzijn buiten de veehouderij (CD d.d. 26/01) 
  • Tweeminutendebat Zoönozen en Dierziekten (CD d.d. 02/02)
  • Tweeminutendebat Tuinbouw en Visserij (CD 9/2)

  Geplande commissiedebatten:
  • ma 19-04-2023 14.00 - 17.00 Commissiedebat Landbouw- en Visserijraad (24/25 april)
  • ma 24-05-2023 14.00 - 17.00 Commissiedebat Landbouw- en Visserijraad (30 mei)
  • ma 21-06-2023 14.00 - 17.00 Commissiedebat Landbouw- en Visserijraad (26/27 juni)

  Ongeplande commissiedebatten:
  • Commissiedebat Dierproeven (4 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Mestbeleid (9 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Landbouw, Klimaat en Voedsel (8 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat NVWA (7 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Dieren in de veehouderij (3 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Natuur (2 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Gewasbeschermingsmiddelen (4 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Pachtbeleid (8 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Tuinbouw, Visserij en Biotechnologie (2 stukken op de agenda)
  • Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Van der Plas en Eppink “Snel weg uit de stikstofcrisis" (36296)

  Overige commissieactiviteiten:
  -
 15. 15

  Organisatie en stand van zaken Landbouwakkoord

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op verzoek commissie over een tussenstand van de MAN-metingen op Schiermonnikoog over 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie op verzoek van de commissie op notitie van Provincie Gelderland m.b.t. gebiedsprocessen, grond en Didam-arrest

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op verzoek commissie over de geconstateerde fouten bij het door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) intekenen van bufferstroken

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Herstel rekenfout RIVM in top 100 ammoniakuitstoters

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op verzoek van het lid Ouwehand, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden op 21 februari 2023, over het gespreksverslag van de Europese Commissie

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Reactie op verzoek commissie over ‘Achtergrondnotities ambtelijke berekeningen stikstof door Financiën’

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Gesprek met leden van het Franse parlement over voedselsoevereiniteit

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Verzoek van het lid Bromet (GroenLinks) om een kabinetsbrief over de uitvoering van de drie tijdens het plenair debat NPLG en de stikstofproblematiek ingediende en aangenomen moties van de leden Thijssen en Bromet (34682, nrs.146, 147 en 148)

  Te behandelen:

  Loading data