Commissievergaderingen

Woensdag 6 maart 2024

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 09:00 - 17:00 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa – Monitoring Committee

Vergadering
Parijs (besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 10:45 uur

Ambassadeur Zwitserland - Voorzitter cie Buza

Gesprek

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 14:00 uur

Seksueel geweld en kindermisbruik

Commissiedebat
Troelstrazaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 10:00 - 14:00 uur

Mijnbouw/Groningen op 6 maart 2024 (geannuleerd i.v.m. plenaire agenda)

Commissiedebat
Geannuleerd

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Delegatie Litouwen VWS en SZW (i.v.m. gewijzigde agenda in het Litouwse Parlement: gesprek geannuleerd)

Gesprek
Geannuleerd (besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid op 11 en 12 maart - omgezet naar schriftelijk overleg op 29 februari 2024

Commissiedebat
Geannuleerd

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 10:15 - 11:00 uur

Voorbereidingsgroep Staatscommissie Demografische Ontwikkelingen 2050

Vergadering
teams (besloten)

commissie voor de Rijksuitgaven

Tijd vergadering 10:45 - 11:30 uur

Voorbereidingsgroep Verantwoordingsactiviteiten

Vergadering
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:15 - 12:00 uur

Ambassadeur Bulgarije - Voorzitter cie Buza

Gesprek

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

EU-regelgeving circulaire economie door commissiestaf

Technische briefing
Klompézaal (besloten)

Defensie

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Vrouwen bij de Krijgsmacht

Rondetafelgesprek
Suze Groenewegzaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:15 - 13:00 uur

Ambassadeur Duitsland -Voorzitter cie BuZa

Gesprek

Defensie

Tijd vergadering 12:30 - 13:00 uur

Vrouwen bij de krijgsmacht

Technische briefing
Suze Groenewegzaal

Defensie

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

Vrouwen bij de krijgsmacht

Gesprek
Suze Groenewegzaal (besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 13:00 - 18:00 uur

Mestbeleid - VERPLAATST naar 11 april

Commissiedebat
(verplaatst)

Financiën

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Technische briefing door het Instituut Publieke Economie over het rapport "Naar een Europese kapitaalmarktunie"

Technische briefing
Klompézaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Nationale strategie rond de positie van mensen met een beperking

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Ontwerpbesluit Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten in verband met tijdelijke regels over het beoordelen van arbeidsongeschiktheid bij feitelijke arbeid

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 14:00 - 15:30 uur

Inkomensbeleid en koopkracht - verplaatst naar 16 april 2024

Technische briefing
(verplaatst)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 14:15 - 15:45 uur

Inburgering en integratie

Technische briefing
Suze Groenewegzaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:30 - 15:30 uur

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Troelstrazaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 14:30 - 18:30 uur

Arbeidsmarktbeleid in de zorg

Commissiedebat
Groen van Prinstererzaal

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 14:30 - 15:30 uur

Algemene Rekenkamer rapport Nederlandse bijdrage aan toegang tot schoon drinkwater en sanitatie in ontwikkelingslanden

Technische briefing
Aletta Jacobszaal (besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 15:00 uur

[SPOED E-MAILPROCEDURE] Minister van BZK verzoeken geen onomkeerbare stappen te zetten t.a.v. het Besluit specifieke groepen tijdelijke huurovereenkomst (Kamerstuk 27926, nr. 383) (reactie uiterlijk vandaag 6/3 om 15.00 uur)

E-mailprocedure
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 15:45 - 17:15 uur

Participatiewet

Technische briefing
Klompézaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 16:00 - 17:30 uur

Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR) over Herijking Nederlands Buitenlandbeleid

Gesprek
Suze Groenewegzaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 16:30 - 18:00 uur

Technische briefing Europese Commissie over Mededeling EU-klimaatdoel 2040(aanpassing tijdstip)

Technische briefing
Troelstrazaal