Commissievergaderingen

Woensdag 5 oktober 2022

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 09:00 - 09:45 uur

Voorbereidingsgroep kennisthema 'Menselijke maat' (via Teams)

Vergadering
(besloten)

parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Tijd vergadering 10:00 - 13:30 uur

Wouter Raab

Verhoor
Enquêtezaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 14:00 uur

Caribisch Nederland VWS

Commissiedebat
Thorbeckezaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Verordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Strafrechtelijke onderwerpen

Commissiedebat
Groen van Prinstererzaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Technische briefing Invest-NL

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Monitor beleidsmaatregelen hoger onderwijs 2021-2022

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Klompézaal

Defensie

Tijd vergadering 10:30 - 12:30 uur

NAVO Defensie Ministeriële d.d. 13-14 oktober 2022 omgezet in een schriftelijk overleg.

Commissiedebat
Geannuleerd

Digitale Zaken

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Procedurevergadering (geannuleerd conform besluit in procedurevergadering d.d. 28 september)

Procedurevergadering
Geannuleerd

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Technische briefing PBL en WUR over Quickscan EU-Biodiversiteitsstrategie

Technische briefing
Klompézaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 11:45 - 12:45 uur

Wijziging van de Klimaatwet (implementatie Europese klimaatwet)

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wetsvoorstel modernisering van het erkenningenstelsel

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

Voorbereidingsgroep burgerforum klimaat- en energiebeleid (besloten)

Gesprek
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 13:00 - 18:00 uur

Arbeidsmarktbeleid (wordt verplaatst naar 20 oktober 2022)

Commissiedebat
(verplaatst)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 13:00 - 16:00 uur

Kinderopvang (wordt verplaatst naar 12 oktober 2022)

Commissiedebat
(verplaatst)

parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Tijd vergadering 13:30 - 16:00 uur

Sandor Gaastra

Verhoor
Enquêtezaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Wet uitvoering antidopingbeleid ter instelling van de Beoordelingscommissie dopingzaken (TK 36179)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport 'Hardvochtige effecten van overheidshandelen voor burgers binnen de sociale zekerheid' (29362-309) en Aanpak mismatch sociaal-medisch beoordelen en hardheden WIA (26448-685)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Nationaal programma Leefbaarheid en Veiligheid

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Openbaarmaking actieplannen en nulmetingen Open op Orde (TK29362-310)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Digitale Zaken

Tijd vergadering 14:15 - 17:15 uur

Digitaliserende overheid

Commissiedebat
Thorbeckezaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 14:45 - 15:45 uur

Voorbereidingsgroep burgerforum klimaat- en energiebeleid (besloten)

Gesprek
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 15:00 - 16:00 uur

Gesprek met de KNB over actualiteiten in het notariaat

Gesprek
Groen van Prinstererzaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 16:00 - 20:30 uur

Gewasbeschermingsmiddelen - Deels aangehouden en deels omgezet in SO met inbreng 5/10

Commissiedebat
(verplaatst)

parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Tijd vergadering 16:00 - 19:00 uur

Filip Schittecatte

Verhoor
Enquêtezaal

Defensie

Tijd vergadering 16:00 - 19:00 uur

Autonome Wapens

Commissiedebat
Troelstrazaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 16:00 - 17:00 uur

Fiche: Richtlijn Ontneming en confiscatie van vermogensbestanddelen (zal geen doorgang vinden)

Technische briefing
Geannuleerd