Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

5 oktober 2022
14:00 - 15:00 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Koninkrijksrelaties

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  M.L.J. Paul (VVD)
 • R.J. Kamminga (VVD)
 • J. Wuite (D66)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Voorlopig overzicht commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 03-10-2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Proces behandeling concept consensusrijkswet COHO (Rijkswet Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling)(Kamerstuk 36031-(R2161))

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Opzet en vraagstelling beleidsdoorlichting artikel 5 Koninkrijksrelaties

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Overzicht Rijksuitgaven Caribisch Nederland 2021-2027

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift brief van de leden van de Staten van Curaçao inzake belangrijke gespreksthema’s over Curaçao

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift van de brief aan het Openbaar Lichaam Sint Eustatius inzake Wijzigingen Wet inkomstenbelasting BES

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Toezending het nader rapport en het ongevraagd advies Raad van State inzake Koninkrijk, verdragen en het Unierecht

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Brieven regering met volgcommissie KR 1 juli t/m 3 oktober 2022

 11. 11

  Afsprakenlijst van het Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) september 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Openstaande verzoeken van de commissie aan bewindspersonen

  1. 2022Z16472 Aan stas. BZK - Verzoek planning beleidsstukken, 08-09-2022
  2. 2022Z16473 Aan min. BZK - verzoek afschrift brief beklag onrechtmatig handelen PCN, 08-09-2022
  3. 2022Z16476 Aan stas. BZK, min. J&V en stas. FIN - Rappel stand van zaken openstaande verzoeken cie. KR, 08-09-2022
  4. 2022Z13959 Aan stas. BZK - reactie vragen inzake Greenpeace review on the impacts of climate change on the Dutch Caribbean island Bonaire' van Greenpeace Nederland, 08-06-2022 
  5. 2022Z10093 Aan stas. BZK - aanbieding verslag RAft, 20-05-2022 
  6. 2022Z10091 Aan stas. BZK - Aanbieding verslag Rijkswet COHO, 20-05-2022
  7. 2022Z00087 Aan min. J&V - verkenning harmonisering softdrugs beleid en regelgeving, 14-12-2021
  Besluit: (Nogmaals) een rappel voor punt 4 en punt 7 van de openstaande verzoeken.
 13. 13

  Activiteiten commissie

  • 202242 Plenaire begrotingsbehandeling Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2023
  Herfstreces: vrijdag 21 t/m maandag 31 oktober 2022
  • wo 09-11-2022 13.00-13.45 uur Procedurevergadering
  • wo 09-11-2022 14.00 - 17.00 uur Rondetafelgesprek Duurzame ontwikkeling in het Koninkrijk (nieuw ingepland)
  • di 15-11-2022 18.00 - 22.00 uur Commissiedebat Sociaal domein & Bestuursakkoorden BES (verplaatst)
  • wo 14-12-2022 13.00-13.45 uur Procedurevergadering
  Kerstreces: vrijdag 23 december 2022 t/m maandag 16 januari 2023
  • di 28-02-2023 t/m vr 03-03-2023 Interparlementair Koninkrijksoverleg te Curaçao (nieuw ingepland) -> delegatie wordt per e-mail geïnventariseerd, over programma wordt gesproken in gezamenlijk delegatieoverleg met Eerste Kamer.