Commissiedebat : Digitaliserende overheid

De vergadering is geweest

5 oktober 2022
14:15 - 17:15 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Digitale Zaken
Spreektijd per fractie maximaal 4 minuten

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • A.C. van Huffelen
  staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Deelnemers

 • Voorzitter
  R.J. Kamminga (VVD)
 • Q.M. Rajkowski (VVD)
 • H. Dekker-Abdulaziz (D66)
 • V.D.D. van Weerdenburg (PVV)
 • H. Bontenbal (CDA)
 • R.M. Leijten (SP)
 • K. Bouchallikh (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Evaluatie CoronaMelder Applicatie

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Invulling gewijzigde motie Bisschop c.s. over stappenplan voor digitale toegankelijkheid

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Stand van zaken toezegging generiek kader voor vitale digitale processen van de overheid

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Jaarrapportage 2021 Adviescollege ICT-toetsing

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Overeenkomst met Google Cloud voor Google Workspace

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Wijziging governance en statuten Stichting ICTU

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  I-strategie Rijk 2022 - 2025: Routekaarten

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Toezegging gedaan tijdens het debat Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer van 6 april 2022, over digitaal verzenden van stukken dezelfde waarborgen biedt als aangetekende verzending per fysieke post

  Te behandelen:

  Loading data
Naar boven