Agendapunten

 1. 1

  Evaluatie CoronaMelder Applicatie

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Invulling gewijzigde motie Bisschop c.s. over stappenplan voor digitale toegankelijkheid

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Stand van zaken toezegging generiek kader voor vitale digitale processen van de overheid

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Jaarrapportage 2021 Adviescollege ICT-toetsing

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Overeenkomst met Google Cloud voor Google Workspace

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Wijziging governance en statuten Stichting ICTU

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  I-strategie Rijk 2022 - 2025: Routekaarten

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Toezegging gedaan tijdens het debat Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer van 6 april 2022, over digitaal verzenden van stukken dezelfde waarborgen biedt als aangetekende verzending per fysieke post

  Te behandelen:

  Loading data