Agendapunten

 1. 1

  EU-voorstel: Verordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen COM (2022) 305 (Engelstalige versie)

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Fiche: Verordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Nederlandse inzet voor Raadsbesprekingen Commissievoorstel duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data