Commissievergaderingen

Donderdag 5 maart 2020

tijdelijke commissie Digitale toekomst

Tijd vergadering 09:00 - 10:00 uur

Vergadering

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal (besloten)

tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties

Tijd vergadering 09:45 - 10:15 uur

Verkiezing van een voorzitter en ondervoorzitter

Constituerende vergadering
Groen van Prinstererzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 14:00 uur

Kwaliteitszorg (verplaatst naar 15 april 2020)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Slachtofferbeleid (verplaatst naar 13 mei 2020)

Algemeen overleg
(verplaatst)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Raad Buitenlandse Zaken Handel

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Handhaving in het verkeer

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Voortgang sectorakkoorden funderend onderwijs

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 14:00 uur

Ontwikkelingen coronavirus (Geannuleerd)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:15 - 16:15 uur

Curriculum.nu

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Defensie

Tijd vergadering 10:30 - 11:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 10:30 - 11:30 uur

Afwegingskader UWV

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Oplossingsrichtingen bereikbaarheid Ameland

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:30 - 13:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Financiën

Tijd vergadering 12:30 - 13:00 uur

Voorbereidingsgroep gesprek met eurocommissaris Gentiloni

Vergadering
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:00 - 15:30 uur

Bestuurlijke organisatie, democratie en gemeenschappelijke regelingen (tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Financiën

Tijd vergadering 13:00 - 14:30 uur

Belasting- en sociale zekerheidspositie van grensarbeiders

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:15 - 14:00 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 13:30 - 14:30 uur

AWTI-advies 'Krachtiger kiezen voor sleuteltechnologieën'- tot nader order uitgesteld

Technische briefing
Geannuleerd

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Adviezen NL financial investments over verkoop aandelen van de Saudi British Bank (SABB)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Themarapportage Fries in het primair en voortgezet onderwijs

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

radar Herwijnen

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Goedkeuring van het op 22 oktober 2015 te Riga tot stand gekomen Aanvullend Protocol bij het Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme (Trb. 2016, 180) (35381-(R2143))

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Uitvoering van de motie van de leden Sneller en Den Boer over de benoemingsprocedures voor de belangrijkste democratische instituties (TK 35300-VII-97)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Brieven van het Presidium over toezicht en handhaving op het gebied van integriteit en een gedragscode (TK 35351 - 1 en 2)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Uitleveringswet, het Wetboek van Strafrecht BES en het Wetboek van Strafvordering ter uitvoering van het Aanvullend Protocol bij het Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme (35382)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 14:30 - 15:45 uur

Procedurevergadering (tot nader order uitgesteld i.v.m. uitloop plenair debat ontwikkelingen rondom de verspreiding van het coronavirus)

Procedurevergadering
(verplaatst)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 15:00 - 15:30 uur

Voorbereidingsgroep Mestbeleid - vangt half uur later aan om 15.30 uur

Vergadering
(verplaatst)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 15:00 - 18:00 uur

Strafrechtketen

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 15:30 - 16:00 uur

Voorbereidingsgroep Mestbeleid - tot nader order uitgesteld

Vergadering
(verplaatst)

Europese Zaken

Tijd vergadering 15:30 - 16:30 uur

Gesprek met de ambassadeur van het Verenigd Koninkrijk in Nederland

Gesprek
Suze Groenewegzaal

Financiën

Tijd vergadering 16:30 - 17:00 uur

Werkgroep begroten en verantwoorden (Monitor Brede Welvaart en overig)

Vergadering
Aletta Jacobszaal (besloten)

Financiën

Tijd vergadering 17:00 - 17:30 uur

Werkgroep begroten en verantwoorden (Beweren en Bewijzen incl. V-100)

Vergadering
Aletta Jacobszaal (besloten)