Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

5 maart 2020
11:30 - 12:30 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Europese Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • A. (Anne) Mulder (VVD)
 • P.H. Omtzigt (CDA)
 • S.W. Sjoerdsma (D66)
 • S.J.F. van der Graaf (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Werkbezoek Hongarije

  Er hebben zich vijf leden aangemeld voor het werkbezoek aan Hongarije van 28-30 april 2020. Het werkbezoek vindt daarmee doorgang.
 2. 2

  Overzicht behandeling Green Deal in de Kamer

 3. 3

  Brievenlijst

 4. 4

  Verzoek Ambassade van de Bondsrepubliek Duitsland, namens Duitse staatsminister voor Europese Zaken om gesprek met vaste commissie voor Europese Zaken op 12 maart 2020

 5. 5

  Verzoek Ambassade van de Verenigde Staten van Amerika, namens Amerikaanse speciale vertegenwoordiger voor de Westelijke Balkan, om gesprek met vaste commissie voor Europese Zaken d.d. 10 maart 2020

 6. 6

  Geannoteerde agenda extra Raad Algemene Zaken van 17 februari 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 25 februari 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Kabinetsbeleid ten aanzien van het vetorecht van EU-lidstaten inzake energiebelastingen

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Antwoord op vragen commissie over de geannoteerde agenda van de extra Raad Algemene Zaken op 17 februari 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Kabinetsappreciatie van het nieuwe onderhandelingsvoorstel (negotiating box) over het EU Meerjarig Financieel Kader 2021-27

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Verslag extra Raad Algemene Zaken van 17 februari 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Verslag van de extra Europese Raad van 20 en 21 februari 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Onderhandelingen betrekkingen tussen Europese Unie en Verenigd Koninkrijk

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Kabinetsappreciatie herziening Uitbreidingsmethodologie

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Kabinetsinzet voor de Conferentie over de Toekomst van Europa

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Uitvoering van de gewijzigde motie Van der Lee c.s. inzake de lidstaatopties in richtlijnen (Kamerstuk 34808-19)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Kabinetsappreciatie Commissiewerkprogramma 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Verslag van de Raad Algemene Zaken van 25 februari 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op verzoek commissie over de brief van de voorzitter van het Albanese parlement m.b.t. noodtoestand in Albanië na aardbeving

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Verslag van een werkbezoek van een delegatie uit de vaste commissie voor Europese Zaken aan Noord-Macedonië van 9 en 10 februari 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Uitgaande brief van de commissievoorzitter

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  COSAC questionnaire

 23. 23

  EU-voorstel: Update inzake voortgangsrapportage Noord-Macedonië SWD (2020) 47

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  EU-voorstel: Update inzake voortgangsrapportage Albanië SWD (2020) 46

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Nog te ontvangen brieven

  Naar aanleiding van procedurevergadering
  • Aan minister buza - kabinetsreactie op het onderzoeksrapport "De Europese Commissie in balans? Ambitie, organisatie en macht", te ontvangen voor het debat over de Staat van de Europese Unie (gevraagd 17-10-2019).
  • Aan minister buza - kabinetsreactie met juridische beoordeling inzake de Europese klimaatwet op de punten bevoegdhedenverdeling EU-lidstaten en de instutionele gevolgen (gevraagd 05-03-2020).

  Toezeggingen AO Belangenbehartiging dd 3 oktober 2019
  • Aan minister buza - kabinetsreactie inzake benoemingen van Nederlandse ambtenaren in de Europese Commissie en daarvoor een plan te maken (te ontvangen uiterlijk medio maart 2020).

  Toezeggingen AO Informatievoorziening dd 15 januari 2020
  • Aan minister buza - kabinetsbrief inzake de informatieafspraken over de Conferentie van de Toekomst van Europa.
  • Aan minister buza - kabinetsbrief inzake de nieuwe De Capitani-zaak en in de brief terug te komen op de procedure van het beroep en of het kabinet voornemens is te interveniëren in deze nieuwe zaak. 

  Besluit: Ter informatie.
 26. 26

  Commissie-agenda

  14/17-03-2020 werkbezoek aan Bosnië-Herzegovina
  18-03-2020 16:30-18:00 kennisbijeenkomst over prioritering EU-dossiers in Rooksalon (alle Kamerleden welkom)
  17-03-2020 20:00 - 22:00 AO Raad Algemene Zaken dd 24 maart 2020 (NB: AO wordt nog met halfuur verlengd)
  22/23-03-2020 werkbezoek aan Brussel
  26-03-2020 11:30 - 12:30 procedurevergadering
  15-04-2020 10:00 - 12:00 AO Raad Algemene Zaken dd 21 april 2020
  16-04-2020 11:30 - 12:30 procedurevergadering
  28/30-04-2020 werkbezoek aan Boedapest, Hongarije
  06-05-2020 om 12:00 uur SO Raad Algemene Zaken dd 12 mei 2020
  13-05-2020 12:30 - 15:00 AO Westelijke Balkan
  14-05-2020 11:30 - 12:30 procedurevergadering
  19-05-2020 16:15 - 18:15 AO Raad Algemene Zaken inzake Cohesiebeleid
  24/26-05-2020 plenaire COSAC-conferentie in Zagreb
  04-06-2020 11:30 - 12:30 procedurevergadering
  10-06-2020 10:00 - 12:00 AO Raad Algemene Zaken dd 16 juni 2020
  10-06-2020 12:00 - 13:00 Gesprek met Nederlandse ambassadeur in Berlijn inzake het Duitse EU-voorzitterschap
  17-06-2020 16:30 - 19:30 AO rechtsstatelijke ontwikkelingen in de Europese Unie
  18-06-2020 11:30 - 12:30 procedurevergadering
  29-06-2020 13:00 - 20:00 notaoverleg Staat van de Europese Unie
  02-07-2020 11:30 - 12:30 procedurevergadering  
  19/20-07-2020 voorzitters COSAC-conferentie in Berlijn
  29/11-1/12-2020 plenaire COSAC-conferentie in Berlijn

  Meireces 2020: vrijdag 24 april t/m maandag 11 mei 2020
  Hemelvaart 2020: donderdag 21 mei 2020 (geen vergadering)
  Zomerreces 2020: vrijdag 3 juli t/m maandag 31 augustus 2020

  Nog in te plannen: algemeen overleg Brexit (eind mei 2020)

  Besluit: Algemeen overleg Westelijke Balkan d.d. 13 mei 2020 verplaatsen naar juni 2020.
   
 27. 27

  Rondvraagpunt van het lid Sjoerdsma (D66) inzake het uitnodigen van de Franse staatssecretaris voor Europese Zaken

  Besluit: De commissie besluit de Franse staatssecretaris voor Europese Zaken, mevrouw Amélie de Montchalin, uit te nodigen voor een (openbaar) gesprek in de Kamer over actuele Europese thema's.
Naar boven