Debat geweest
5 maart 2020 | 11:30 - 12:30
Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering EUZA dd 5 maart 2020
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering EUZA dd 5 maart 2020

Deelnemers


Agendapunten

1
Werkbezoek Hongarije

Details

Er hebben zich vijf leden aangemeld voor het werkbezoek aan Hongarije van 28-30 april 2020. Het werkbezoek vindt daarmee doorgang.
2
Overzicht behandeling Green Deal in de Kamer
3
Brievenlijst
4
Verzoek Ambassade van de Bondsrepubliek Duitsland, namens Duitse staatsminister voor Europese Zaken om gesprek met vaste commissie voor Europese Zaken op 12 maart 2020
5
Verzoek Ambassade van de Verenigde Staten van Amerika, namens Amerikaanse speciale vertegenwoordiger voor de Westelijke Balkan, om gesprek met vaste commissie voor Europese Zaken d.d. 10 maart 2020
19
Reactie op verzoek commissie over de brief van de voorzitter van het Albanese parlement m.b.t. noodtoestand in Albanië na aardbeving

Te behandelen:

20
Verslag van een werkbezoek van een delegatie uit de vaste commissie voor Europese Zaken aan Noord-Macedonië van 9 en 10 februari 2020

Te behandelen:

22
COSAC questionnaire
25
Nog te ontvangen brieven

Details

Naar aanleiding van procedurevergadering
  • Aan minister buza - kabinetsreactie op het onderzoeksrapport "De Europese Commissie in balans? Ambitie, organisatie en macht", te ontvangen voor het debat over de Staat van de Europese Unie (gevraagd 17-10-2019).
  • Aan minister buza - kabinetsreactie met juridische beoordeling inzake de Europese klimaatwet op de punten bevoegdhedenverdeling EU-lidstaten en de instutionele gevolgen (gevraagd 05-03-2020).

Toezeggingen AO Belangenbehartiging dd 3 oktober 2019
  • Aan minister buza - kabinetsreactie inzake benoemingen van Nederlandse ambtenaren in de Europese Commissie en daarvoor een plan te maken (te ontvangen uiterlijk medio maart 2020).

Toezeggingen AO Informatievoorziening dd 15 januari 2020
  • Aan minister buza - kabinetsbrief inzake de informatieafspraken over de Conferentie van de Toekomst van Europa.
  • Aan minister buza - kabinetsbrief inzake de nieuwe De Capitani-zaak en in de brief terug te komen op de procedure van het beroep en of het kabinet voornemens is te interveniëren in deze nieuwe zaak. 

Besluit: Ter informatie.
26
Commissie-agenda

Details

14/17-03-2020 werkbezoek aan Bosnië-Herzegovina
18-03-2020 16:30-18:00 kennisbijeenkomst over prioritering EU-dossiers in Rooksalon (alle Kamerleden welkom)
17-03-2020 20:00 - 22:00 AO Raad Algemene Zaken dd 24 maart 2020 (NB: AO wordt nog met halfuur verlengd)
22/23-03-2020 werkbezoek aan Brussel
26-03-2020 11:30 - 12:30 procedurevergadering
15-04-2020 10:00 - 12:00 AO Raad Algemene Zaken dd 21 april 2020
16-04-2020 11:30 - 12:30 procedurevergadering
28/30-04-2020 werkbezoek aan Boedapest, Hongarije
06-05-2020 om 12:00 uur SO Raad Algemene Zaken dd 12 mei 2020
13-05-2020 12:30 - 15:00 AO Westelijke Balkan
14-05-2020 11:30 - 12:30 procedurevergadering
19-05-2020 16:15 - 18:15 AO Raad Algemene Zaken inzake Cohesiebeleid
24/26-05-2020 plenaire COSAC-conferentie in Zagreb
04-06-2020 11:30 - 12:30 procedurevergadering
10-06-2020 10:00 - 12:00 AO Raad Algemene Zaken dd 16 juni 2020
10-06-2020 12:00 - 13:00 Gesprek met Nederlandse ambassadeur in Berlijn inzake het Duitse EU-voorzitterschap
17-06-2020 16:30 - 19:30 AO rechtsstatelijke ontwikkelingen in de Europese Unie
18-06-2020 11:30 - 12:30 procedurevergadering
29-06-2020 13:00 - 20:00 notaoverleg Staat van de Europese Unie
02-07-2020 11:30 - 12:30 procedurevergadering  
19/20-07-2020 voorzitters COSAC-conferentie in Berlijn
29/11-1/12-2020 plenaire COSAC-conferentie in Berlijn

Meireces 2020: vrijdag 24 april t/m maandag 11 mei 2020
Hemelvaart 2020: donderdag 21 mei 2020 (geen vergadering)
Zomerreces 2020: vrijdag 3 juli t/m maandag 31 augustus 2020

Nog in te plannen: algemeen overleg Brexit (eind mei 2020)

Besluit: Algemeen overleg Westelijke Balkan d.d. 13 mei 2020 verplaatsen naar juni 2020.
 
27
Rondvraagpunt van het lid Sjoerdsma (D66) inzake het uitnodigen van de Franse staatssecretaris voor Europese Zaken

Details

Besluit: De commissie besluit de Franse staatssecretaris voor Europese Zaken, mevrouw Amélie de Montchalin, uit te nodigen voor een (openbaar) gesprek in de Kamer over actuele Europese thema's.