05
mrt
Live debat
Vanaf 10:00
Algemeen overleg

Kwaliteitszorg

Algemeen overleg: "Kwaliteitszorg"Deze vergadering moet nog plaatsvinden
Spreektijd per fractie maximaal 5 minuten

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie algemeen overleg - Kaliteitszorg - 5 maart 2020- 10.00-14.00 uur

Bewindsperso(o)n(en)


Agendapunten

8
Reactie op verzoek commissie over het bericht "Ziekenhuiszorg voor oudere laat te wensen over" en het rapport "Meer aandacht voor ouderen in het ziekenhuis" van ZonMw

Te behandelen:

9
10
Reactie op verzoek commissie over het rapport 'Opnieuw beginnen - Achtergronden van positieverschillen tussen Syrische statushouders’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Te behandelen: